Đề minh họa 2021 môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia (có đáp án)

Trọn bộ đề thi minh họa môn Toán Lí năm 2021 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia có đáp án chi tiết

Câu 7. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? B. y=x4-2 hình ảnh

A. $y=-x^{4}+2 x^{2}-1$.

B. $y=x^{4}-2 x^{2}-1$.

C. $y=x^{3}-3 x^{2}-1$

D. $y=-x^{3}+3 x^{2}-1$.

Câu 9. Với $a$ là số thực dương tùy ý, $\log _{3}(9 a)$ bằng

A. $\frac{1}{2}+\log _{3} a$.

B. $2 \log _{3} a$.

C. $\left(\log _{3} a\right)^{2}$.

D. $2+\log _{3} a$

Câu 10. Đạo hàm của hàm số $y=2^{x}$ là:

A. $y^{\prime}=2^{x} \ln 2$

B. $y^{\prime}=2^{x}$.

C. $y^{\prime}=\frac{2^{x}}{\ln 2}$.

D. $y^{\prime}=x 2^{x-1}$.

Câu 11. Với $a$ là số thực dương tùy $\dot{y}, \sqrt{a^{3}}$ bằng

A. $a^{6}$.

B. $a^{\frac{3}{2}}$

C. $a^{\frac{2}{3}}$

D. $a^{\frac{1}{6}}$.

Câu 12. Nghiệm của phương trình $5^{2 x-4}=25$ là:

A. $x=3$.

B. $x=2$.

C. $x=1$.

D. $x=-1$

Câu 13. Nghiệm của phương trình $\log _{2}(3 x)=3$ là:

A. $x=3$.

B. $x=2$.

C. $x=\frac{8}{3}$.

D. $x=\frac{1}{2}$.

Câu 14. Cho hàm số $f(x)=3 x^{2}-1$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\int f(x) d x=3 x^{3}-x+C$.

B. $\int f(x) d x=x^{3}-x+C$.

C. $\int f(x) d x=\frac{1}{3} x^{3}-x+C$.

D. $\int f(x) d x=x^{3}-C$.

Câu 15. Cho hàm số $f(x)=\cos 2 x$. Trong các khẳng định sau, khằng định nào đúng?

A. $\int f(x) d x=\frac{1}{2} \sin 2 x+C$.

B. $\int f(x) d x=-\frac{1}{2} \sin 2 x+C$.

C. $\int f(x) d x=2 \sin 2 x+C$.

D. $\int f(x) d x=-2 \sin 2 x+C$.

Câu 17. Tích phân $\int_{1}^{2} x^{3} d x$ bằng

A. $\frac{15}{3}$

B. $\frac{17}{4}$

C. $\frac{7}{4}$.

D. $\frac{15}{4}$.

Câu 18. Số phức liên hợp của số phức $z=3+2 i$ là:

A. $\bar{z}=3-2 i$

B. $\bar{z}=2+3 i$

C. $\bar{z}=-3+2 i$

D. $\bar{z}=-3-2 i$

Câu 23. Công thức tính thể tích V của khối nón có bán kính đáy r và chiều cao h là:

A. $V=\pi r h$

B. $V=\pi r^{2} h$

C. $V=\frac{1}{3} \pi r h .$

D. $V=\frac{1}{3} \pi r^{2} h$.

Câu 27. Trong không gian $O x y z,$ mặt phằng nào dưới đây đi qua điểm $M(1 ;-2 ; 1) ?$

A. $\left(P_{1}\right): x+y+z=0$.

B. $\left(P_{2}\right): x+y+z-1=0$.

C. $\left(P_{3}\right): x-2 y+z=0$.

D. $\left(P_{4}\right): x+2 y+z-1=0$.

Câu 28. Trong không gian Oxyz, vecto nào dưới đây là một vecto chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ $O$ và điểm $M(1 ;-2 ; 1) ?$

A. $\vec{u}_{1}=(1 ; 1 ; 1)$

B. $\vec{u}_{2}=(1 ; 2 ; 1)$.

C. $\vec{u}_{3}=(0 ; 1 ; 0)$

D. $\vec{u}_{4}=(1 ;-2 ; 1)$

Câu 30. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R ?

A. $y=\frac{x+1}{x-2}$.

B. $y=x^{2}+2 x$.

C. $y=x^{3}-x^{2}+x$.

D. $y=x^{4}-3 x^{2}+2$.

Câu 32. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{4-x^{2}} \geq 27$ là

A. $[-1 ; 1]$.

B. $(-\infty ; 1]$.

C. $[-\sqrt{7} ; \sqrt{7}]$.

D. $[1 ;+\infty)$.

Câu 37. Trong không gian $O x y z$, mặt cầu có tâm là gốc tọa độ $O$ và đi qua điểm $M(0 ; 0 ; 2)$ có phương trình là:

A. $x^{2}+y^{2}+z^{2}=2$.

B. $x^{2}+y^{2}+z^{2}=4$.

C. $x^{2}+y^{2}+(z-2)^{2}=4$.

D. $x^{2}+y^{2}+(z-2)^{2}=2$.

Câu 38. Trong không gian $O x y z$, đường thẳng đi qua hai điểm $A(1 ; 2 ;-1)$ và $B(2 ;-1 ; 1)$ có phương trình tham số là:

A. $\left\{\begin{array}{l}x=1+t \\ y=2-3 t \\ z=-1+2 t\end{array}\right.$

B. $\left\{\begin{array}{l}x=1+t \\ y=2-3 t \\ z=1+2 t\end{array}\right.$

C. $\left\{\begin{array}{l}x=1+t \\ y=-3+2 t \\ z=2-t\end{array}\right.$

D. $\left\{\begin{array}{l}x=1+t \\ y=1+2 t \\ z=-t\end{array}\right.$

đáp án Đề minh họa 2021 môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia (có đáp án)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 26 B
Câu 2 D Câu 27 A
Câu 3 B Câu 28 D
Câu 4 D Câu 29 C
Câu 5 A Câu 30 C
Câu 6 A Câu 31 D
Câu 7 B Câu 32 A
Câu 8 C Câu 33 D
Câu 9 D Câu 34 D
Câu 10 A Câu 35 B
Câu 11 B Câu 36 A
Câu 12 A Câu 37 B
Câu 13 C Câu 38 A
Câu 14 B Câu 39 C
Câu 15 A Câu 40 A
Câu 16 A Câu 41 B
Câu 17 D Câu 42 C
Câu 18 A Câu 43 A
Câu 19 B Câu 44 C
Câu 20 D Câu 45 A
Câu 21 A Câu 46 A
Câu 22 B Câu 47 A
Câu 23 D Câu 48 D
Câu 24 C Câu 49 B
Câu 25 B Câu 50 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X