Đáp án đề thi Toán mã đề 101 THPT Quốc Gia 2021

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x}<2$ là

A. $\left(-\infty ; \log _{3} 2\right)$

B. $\left(\log _{3} 2 ;+\infty\right)$

C. $\left(-\infty ; \log _{2} 3\right)$

D. $\left(\log _{2} 3 ;+\infty\right)$

Câu 3. Trong không gian $O x y z$, cho mặt cầu ( $S$ ) có tâm $I(1 ;-4 ; 0)$ và bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là:

A. $(x+1)^{2}+(y-4)^{2}+z^{2}=9$

B. $(x-1)^{2}+(y+4)^{2}+z^{2}=9$

C. $(x-1)^{2}+(y+4)^{2}+z^{2}=3$

D. $(x+1)^{2}+(y-4)^{2}+z^{2}=3$

Câu 4. Trong không gian $O x y z$, cho dường thẳng $d$ đi qua diểm $M(3 ;-1 ; 4)$ và có một vecto chỉ phương $\vec{u}=(-2 ; 4 ; 5)$. Phương trình của $d$ là:

A. $\left\{\begin{array}{l}x=-2+3 t \\ y=4-t \\ z=5+4 t\end{array}\right.$

B. $\left\{\begin{array}{l}x=3+2 t \\ y=1+4 t \\ z=4+5 t\end{array}\right.$

C. $\left\{\begin{array}{l}x=3-2 t \\ y=1+4 t \\ z=4+5 t\end{array}\right.$

D. $\left\{\begin{array}{l}x=3-2 t \\ y=-1+4 t \\ z=4+5 t\end{array}\right.$

Câu 6. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? A. y=-2 hình ảnh

A. $y=-2 x^{4}+4 x^{2}-1$

B. $y=-x^{3}+3 x-1$

C. $y=2 x^{4}-4 x^{2}-1$

D. $y=x^{3}-3 x-1$

Câu 8. Với $n$ là số nguyên dương bất kì, $n \geq 4$, công thức nào dưới dây đúng?

A. $A_{n}^{4}-\frac{(n-4) !}{n !}$

B. $A_{n}^{4}-\frac{4 !}{(n-4) !}$

C. $A_{n}^{4}-\frac{n !}{4 !(n-4) !}$

D. $A_{n}^{4}-\frac{n !}{(n-4) !}$

Câu 10. Trên khoảng $(0 ;+\infty)$, Đạo hàm của hàm số $y=x^{\frac{5}{2}}$ là

A. $y^{\prime}=\frac{2}{7} \cdot x^{\frac{7}{2}}$

B. $y^{\prime}=\frac{2}{5} \cdot x^{\frac{3}{2}}$

C. $y^{\prime}=\frac{5}{2} x^{\frac{3}{2}}$

D. $y^{\prime}=\frac{5}{2} x^{-\frac{3}{2}}$

Câu 11. Cho hàm số $f(x)=x^{2}+4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) \cdot d x=2 x+C$

B. $\int f(x) d x=x^{2}+4 x+C$

C. $\int f(x) \cdot d x=\frac{x^{3}}{3}+4 x+C$

D. $\int f(x) \cdot d x=x^{3}+4 x+C$

Câu 15. Nghiệm của phương trình $\log _{3}(5 x)=2$ là:

A. $x=\frac{8}{5}$

B. $x=9$

C. $x=\frac{9}{5}$

D. $x=8$

Câu 17. Thể tích của khối lập phương cạnh $5a$ bằng

A. $5 a^{3}$

B. $a^{3}$

C. $125 a^{3}$

D. $25 a^{3}$

Câu 18. Tập xác định của hàm số $y=9^{x}$ là

A. $\mathbb{R}$

B. $[0 ;+\infty)$

C. $\mathbb{R} \backslash\{0\}$

D. $(0 ;+\infty)$

Câu 19. Diện tích $S$ của mặt cầu bán kính $R$ dược tinh theo công thức nào dưới dây?

A. $S=16 \pi R^{2}$

B. $S=4 \pi R^{2}$

C. $S=\pi R^{2}$

D. $S=\frac{4}{3} \pi R^{2}$

Câu 21. Cho $a>0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log _{a} \sqrt[4]{a}$ bằng

A. 4

B. $\frac{1}{4}$

C. $-\frac{1}{4}$

D. $-4$

Câu 23. Trong không gian $O x y z$, cho mặt phẳng $(P): 3 x-y+2 z-1=0$. Vecto nào dưới đây là một vecto pháp tuyến của $(P)$ ?

A. $\overrightarrow{n_{1}}=(-3 ; 1 ; 2)$

B. $\overrightarrow{n_{2}}=(3 ;-1 ; 2)$

C. $\overrightarrow{n_{3}}=(3 ; 1 ; 2)$

D. $\overrightarrow{n_{4}}=(3 ; 1 ;-2)$

Câu 27. Cho hàm số $f(x)=e^{x}+2$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) d x=e^{x-2}+C$.

B. $\int f(x) d x=e^{x}+2 x+C$

C. $\int f(x) d x=e^{x}+C$.

D. $\int f(x) d x=e^{x}-2 x+C$.

Câu 29. Biết hàm số $y=\frac{x+a}{x+1}$ (a là số thực cho trước, $a \neq 1$ ) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Biết hàm số y=fracx+ax+1 (a là số thực cho trước, a neq 1 ) có đồ thị như trong hình ảnh

A. $y^{\prime}<0, \forall x \neq-1$.

B. $y^{\prime}>0, \forall x \neq-1$.

C. $y^{\prime}<0, \forall x \in \mathbb{R}$.

D. $y^{\prime}>0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 32. Trong không gian $O x y z$, cho diểm $M(-1 ; 3 ; 2)$ và mặt phẳng $(P): x-2 y+4 z+1=0$. Đường thẳng di qua $M$ và vuông góc với $(P)$ có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z-2}{1}$.

B. $\frac{x-1}{1}=\frac{y+3}{-2}=\frac{z+2}{1}$

C. $\frac{x-1}{1}=\frac{y+3}{-2}=\frac{z+2}{4}$

D. $\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z-2}{4}$.

Câu 35. Cho số phức $z$ thỏa mãn $i z=5+4 i$. Số phức liên hợp của $x$ là:

A. $\bar{z}=4+5 i$

B. $\bar{z}=4-5 i$

C. $\bar{z}=-4+5 i$

D. $\bar{z}=-4-5 i$

Câu 45. Trong không gian $O x y z$, cho dường thẳng $d: \frac{x}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x+2 y+z-4=0$. Hình chiểu vuông góc của $d$ trên $(P)$ là đường thẳng có phương trình:

A. $\frac{x}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+2}{-4}$.

B. $\frac{x}{3}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z+2}{1}$.

C. $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{-4}$.

D. $\frac{x}{3}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-2}{1}$.

đáp án Đáp án đề thi Toán mã đề 101 THPT Quốc Gia 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 26 C
Câu 2 C Câu 27 B
Câu 3 B Câu 28 B
Câu 4 D Câu 29 B
Câu 5 D Câu 30 A
Câu 6 A Câu 31 C
Câu 7 D Câu 32 D
Câu 8 D Câu 33 B
Câu 9 A Câu 34 B
Câu 10 C Câu 35 A
Câu 11 Câu 36 C
Câu 12 A Câu 37 A
Câu 13 C Câu 38 A
Câu 14 A Câu 39 A
Câu 15 C Câu 40 C
Câu 16 B Câu 41 B
Câu 17 C Câu 42 D
Câu 18 A Câu 43 B
Câu 19 B Câu 44 A
Câu 20 A Câu 45 C
Câu 21 B Câu 46 D
Câu 22 D Câu 47 C
Câu 23 B Câu 48 D
Câu 24 A Câu 49 D
Câu 25 B Câu 50 A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X