Đáp án đề thi Toán mã đề 109 THPT Quốc Gia 2021

Đề thi Toán mã đề 109 kì thi THPT quốc gia 2021 có lời giải và đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các em tham khảo.

Câu 1. Trong không gian $O x y z$, cho mặt phẳng $(P): 3 x-y+2 z-1=0$. Vecto nào dưới đây là một vecto pháp tuyển của $(P) ?$
Câu 2. Cho khối chóp có diện tích đáy $B=5 a^{2}$ và chiều cao $h=a .$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
Câu 3. Thể tích của khối lập phương cạnh $5 a$ bằng
Câu 4. Cho hai số phức $z=4+2 i$ và $w=3-4 i$. Số phức $z+w$ bằng
Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là dudwognf cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị là dudwognf cong trong hình bên. Hàm số đã cho hình ảnh
 
Câu 6. Nếu $\int_{1}^{4} f(x) d x=3$ và $\int_{1}^{4} g(x) d x=-2$ thì $\int_{1}^{4}[f(x)-g(x)] d x$ bằng
Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu cảu đạo hàm như sau:

Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu cảu đạo hàm như sau: Số điểm cực trị của hàm hình ảnh

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
Câu 8. Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S)$ có tâm $I(1 ;-4 ; 0)$ và bán kính bằng 3. Phương trình của $(S)$ là
Câu 9. Cho cấp số nhân $\left(u_{n}\right)$ với $u_{1}=3$ và $u_{2}=9$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng
Câu 10. Cho hàm số $f(x)=e^{x}+2$. Khẳng định nào dưới đây đúng?
Câu 11. Cho hàm số $f(x)=x^{2}+4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?
Câu 12. Tập xác định của hàm số $y=9^{x}$ là
Câu 13. Trong không gian $O x y z$, cho đường thẳng $d$ đi qua điểm $M(3 ;-1 ; 4)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u}=(-2 ; 4 ; 5)$. Phương trình của $d$ là:
Câu 14. Trền khoảng $(0 ;+\infty)$, đạo hàm của hàm số $y=x^{\frac{5}{2}}$ là:
Câu 15. Phần thực của số phức $z=5-2 i$ bằng
Câu 16. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-3 ; 4)$ là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?
Câu 17. Nếu $\int_{0}^{3} f(x) d x=4$ thi $\int_{0}^{3} 3 f(x) d x$ bằng
Câu 18. Trong không gian $O x y z$ cho điểm $A(-2 ; 3 ; 5)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{O A}$ là
Câu 19. Với $n$ là số nguyên dương bất kì $n \geq 4$, công thức nào dưới đây đúng?
Câu 20. Đồ thị cùa hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

Đồ thị cùa hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? B. y=-2 hình ảnh

Câu 21. Cho khối trụ có bán kính đáy $r=6$ và chiều cao $h=3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng
Câu 22. Đồ thị của hàm số $y=-x^{4}+4 x^{2}-3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
Câu 23. Diền tich $S$ của mạt cầu bán $\operatorname{kinh} R$ được tinh theo công thức nào dưới đây?
Câu 24. Cho $a>0$ và $a \neq 1$, khi đo $\log _{a} \sqrt[4]{a}$ bằng
Câu 25. Tiệm cận đứmg của đồ thjị hàm số $y=\frac{2 x-1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình:
Câu 26. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x}<2$ là
Câu 27. Cho hàm số $y=f(x)$ có bàng biến thiên như sau:

Cho hàm số y=f(x) có bàng biến thiên như sau:Giá trị cựe tiểu của hàm số đã cho hình ảnh

Giá trị cựe tiểu của hàm số đã cho bằng
Câu 28. Nghiệm của phương trình $\log _{3}(5 x)=2$ là:
Câu 29. Trong không gian $O x y z$, cho hai điểm $A(1 ; 0 ; 0)$ và $B(4 ; 1 ; 2)$. Mặt phẳng đi qua $A$ và vuông góc với $A B$ có phương trình là:
Câu 30. Biết hàm số $y=\frac{x+a}{x+1}$ ( $a$ là số thực cho trước, $a \neq 1$ ) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Biết hàm số y=fracx+ax+1 ( a là số thực cho trước, a neq 1 ) có đồ thị như trong hình ảnh

Câu 31. Cho số phức $z$ thỏa $\operatorname{măn} i z=5+4 t$. Số phức liên hợp của $z$ là:
Câu 32. Cho hình lăng trụ đứng $A B C \cdot A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime}$ có tất cả các cạnh bàng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng $A A^{\prime}$ và $B C^{\prime}$ bằng

Cho hình lăng trụ đứng A B C cdot Aprime Bprime Cprime có tất cả các cạnh bàng hình ảnh

Câu 33. Trong không gian $O x y z$, cho điểm $M(-1 ; 3 ; 2)$ và mặt phẳng $(P): x-2 y+4 z+1=0$. Đường thẳng đi qua $M$ và vuông góc với $(P)$ có phương trình là:
Câu 34. Cho hình chóp $S . A B C$ có đáy là tam giác vuông cân tại $B, A B=2 a$ và $S A$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ $C$ đến mặt phẳng $(S A B)$ bằng
Câu 35. Trên đọan $[0 ; 3]$, hàm số $y=-x^{3}+3 x$ đạt giá trị lớn nhầt tại điểm
Câu 36. Nếu $\int_{0}^{2} f(x) d x=5$ thì $\int_{0}^{2}[2 f(x)-1] d x$ bằng
Câu 37. Từ một hộp chứa 12 quả bóng gồm 5 quả màu đỏ và 7 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu xanh bằng
Câu 38. Với mọi $a, b$ thỏa mãn $\log _{2} a^{3}+\log _{2} b=6$, khẳng định nào dưới đây đúng?
Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên $x$ thỏa mãn $\left(3^{x^{2}}-9^{x}\right)\left[\log _{3}(x+25)-3\right] \leq 0$ ?
Câu 40. Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thyc phân biệt của phương trinh $f(f(x))=1$ là

Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thyc hình ảnh

Câu 41. Cho hàm số $f(x)=\left\{\begin{array}{ll}2 x+5 & \text { khi } x \geq 1 \\ 3 x^{2}+4 & \text { khi } x<1\end{array}\right.$. Giả sừ $F$ là nguyên hàm của $f$ trên \mathbb{R} thỏa mãn $F(0)=2$. Giá tri của $F(-1)+2 F(2)$ bằng
Câu 42. Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^{2}-2(m+1) z+m^{2}=0$ (m là tham số thực) Có bao nhiêu giá trị của $m$ để phương trình đó có nghiệm $z_{0}$ thỏa măn $\left|z_{0}\right|=7 ?$
Câu 43. Cho hàm số $f(x)=x^{3}+a x^{2}+b x+c$ với $a, b, c$ là các số thực. Biết hàm số $g(x)=f(x)+f^{\prime}(x)+f^{\prime \prime}(x)$ có hai giá trị cực trị là $-3$ và 6 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\frac{f(x)}{g(x)+6}$ và $y=1$ bằng
Câu 44. Cát hình nón ( $K$ ) bởi mặt phẳng đi qua đình và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng $60^{\circ}$,ta được thiết diện là tam giác đều canh $4a$. Diện tích xung quanh của $( K )$ băng
Câu 45. Cho khối hộp chỡ nhật $A B C D \cdot A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime} D^{\prime}$ có đáy là hình vuông, $B D=2 a$, góc giữa hai mặt phẳng $\left(A^{\prime} B D\right)$ và $(A B C D)$ bang $30^{\circ}$. Thề tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng
Câu 46. Xét các số phức $z, w$ thỏa mãn $|z|=1 v a|w|=2$. Khi $|z+i \bar{w}-6-8 i|$ đat giá trị nhỏ nhất,
Câu 47. Trong không gian $O x y z$, cho đương thàng $d: \frac{x}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{-1}$ và mặt phẳng ( $P$ ): $x+2 y+z-4=0$. Hinh chiếu vuông góc của $d$ trên $(P)$ là đường thằng có phương trình:
Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên $y$ sao cho tồn tại $x \in\left(\frac{1}{3} ; 3\right)$ thỏa mần $27^{3 x^{2}+x y}=(1+x y) 27^{9 x}$ ?
Câu 49. Trong không gian $O x y z$, cho hai điềm $A(1 ;-3 ;-4)$ và $B(-2 ; 1 ; 2)$. Xét hai điểm $M$ và $N$ thay đổi thuộc mặt phằng $(O x y)$ sao cho $M N=2$. Giá trị lớn nhất của $|A M-B N|$ bằng
Câu 50. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f^{\prime}(x)=(x-7)\left(x^{2}-9\right), \forall x \in R$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số $m$ để hàm số $g(x)=f\left(\left|x^{3}+5 x\right|+m\right)$ có it nhất 3 điểm cực trị?

đáp án Đáp án đề thi Toán mã đề 109 THPT Quốc Gia 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 26 C
Câu 2 A Câu 27 D
Câu 3 D Câu 28 A
Câu 4 A Câu 29 B
Câu 5 A Câu 30 A
Câu 6 C Câu 31 A
Câu 7 B Câu 32 D
Câu 8 C Câu 33 C
Câu 9 B Câu 34 D
Câu 10 B Câu 35 C
Câu 11 B Câu 36 C
Câu 12 C Câu 37 D
Câu 13 B Câu 38 C
Câu 14 A Câu 39 D
Câu 15 B Câu 40 D
Câu 16 A Câu 41 C
Câu 17 B Câu 42 D
Câu 18 A Câu 43 A
Câu 19 B Câu 44 A
Câu 20 B Câu 45 C
Câu 21 B Câu 46 C
Câu 22 C Câu 47 B
Câu 23 C Câu 48 A
Câu 24 D Câu 49 A
Câu 25 C Câu 50 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X