Trắc nghiệm Sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn có đáp án

Câu 1. Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật nào ?

A. Hình thư.

B. Quốc triều hình luật.

C. Luật Hồng Đức.

D. Hoàng triều luật lệ.

Câu 2. Thái độ của nhà Nguyễn với các nước phương Tây như thế nào ?

A. Thiết lập quan hệ giao hảo, tốt đẹp.

B. Khuyến khích các thương nhân phương Tây vào Việt Nam buôn bán.

C. Thực hiện "bế quan tỏa cảng", không chấp nhận quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây.

D. Không khuyến khích cũng không hạn chế buôn bán, giao lưu với phương Tây.

Câu 3. Để củng cố tư tưởng cho chính quyền chuyên chế , nhà Nguyễn đã

A. Bài trừ, ngăn cấm sự phát triển của Thiên Chúa giáo.

B. Loại bỏ dần Nho giáo khỏi các nghi lễ của triều đình.

C. Phát triển đồng thời Đạo giáo, Nho giáo và Phật giáo.

D. Độc tô Nho giáo, han chế các tôn giáo khác.

Câu 4. Tại sao chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả ?

A. Vì chính sác này đã được thực hiện bởi nhà Lê sơ.

B. Vì nhân dân không ủng hộ sự lên ngôi của nhà Nguyễn.

C. Vì nông dân bị trói buộc vao ruộng đất.

D. Vì ruộng đất chủ yếu tập trung vào tay địa chủ.

Câu 5. Tại sao thủ công nghiệp thời Nguyễn đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc so với thời kỳ trước ?

A. Do nhà Nguyễn có những chính sách khuyến khích phát triển thủ công nghiệp.

B. Do thợ thủ công ở nước ta dưới triều Nguyễn có tay nghề cao.

C. Do thủ công nghiệp có điều kiện tiếp xúc với những kỹ thuật tiến bộ của phương Tây.

D. Do các làng nghề thủ công ở các địa phương phát triển mạnh.

Câu 6. Đâu là nguyên nhân chính khiến nhà Nguyễn thi hành chính sách "bế quan tỏa cảng", đóng cửa thậm chí là cự tuyệt các nước phương Tây ?

A. Vì lo sợ nguy cơ xâm lược từ các nước tư bản phương Tây.

B. Vì các nước trong khu vực cũng đều đóng cửa, không giao thiệp với phương Tây.

C. Vì nhà Nguyễn chỉ muốn buôn bán và quan hệ với những nước trong khu vực.

D. Vì các nhà buôn phương Tây không trung thực trong buôn bán.

Câu 7. Đâu là biểu hiện rõ nhất phản ánh sự bất ổn về xã hội dưới triều Nguyễn ?

A. Nhân dân phải đóng nhiều thứ thuế.

B. Nạn đói, bệnh dịch hoành hành khắp nơi.

C. Thường xuyên sảy ra mất mùa, thiên tai.

D. Hàng trăm cuộc nổi dậy chống triều đình nổ ra khắp nơi.

Câu 8. Khởi nghĩa Cao Bá Quát nổ ra ở đâu ?

A. Hà Nội.

B. Yên Bái.

C. Thái Bình.

D. Gia Định.

Câu 9. Hậu quả lớn nhất mà chính sách "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn để lại là gì ?

A. Làm cho ngoại thương không phát triển.

B. Tạo cho Pháp cơ hội xâm lược Việt Nam.

C. Làm cho kinh tế Việt Nam phát triển không đồng đều.

D. Khiến cho nhân đân nổi dậy khởi nghĩa.

Câu 10. Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn diến ra ở những đâu ?

A. Xung quanh kinh thành Huế.

B. Bắc kỳ.

C. Nam Kỳ.

D. Rộng khắp cả nước.

Câu 11. Năm 1815, vua Gia Long đã ban hành bộ luật có tên là

A. Hoàng Việt luật lệ.

B. Đại Việt luật lệ.

C.Luật Hồng Đức.

D. Luật triều Nguyễn.

Câu 12. Năm 1806 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử Việt Nam?

A. Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế

B. Nguyễn Ánh tấn công Phú Xuân

C. Quang Trung qua đời

D. Nguyễn Ánh bắt giết Quang Toản

Câu 13. Tổ chức hành chính của nhà Nguyễn từ năm 1831-1832 được phân chia như thế nào?

A. Chia làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

B. Chia làm ba vùng: Bắc thành, Gia Định và Trực Doanh

C. Chia làm hai miền Bắc và Nam

D. Chia làm 20 tỉnh và 10 phủ trực thuộc

Câu 14. Ai là người đã tổ chức nhân dân khai hoang lập ra huyện Tiền Hải và Kim Sơn?

A. Nguyễn Tri Phương

B. Phan Thanh Giản

C. Nguyễn Công Trứ

D. Hoàng Diệu

Câu 15. "Oai oái như phủ Khoái xin cơm" Câu ca dao trên phản ánh thực trạng gì của xã hội đương thời?

A. Chế độ thuế khóa nặng nề ở phủ Khoái

B. Nạn bắt lính, đi phu ở phủ Khoái

C. Tình trạng vỡ đê ở Khoái Châu khiến dân phải phiêu tán

D. Tình trạng tham nhũng của quan lại ở phủ Khoái

Câu 16. Nhân tố nào tạo điều kiện để việc buôn bán ở nước ta có diễn ra thuận lợi vào thế kỉ XIX?

A. Chính sách trọng thương của nhà nước

B. Thị trường dân tộc thống nhất

C. Thủ công nghiệp hàng hóa phát triển mạnh

D. Nông nghiệp phát triển

Câu 17. Nhà Nguyễn ở đầu thế kỉ XIX có mối quan hệ như thế nào với nhà Thanh?

A. Đối đầu gay gắt

B. Không có quan hệ gì

C. Thần phục

D. Không ổn định lúc đối đầu, lúc hòa dịu

Câu 18. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách của nhà Nguyễn nhằm thực hiện mục tiêu thiết lập lại chế độ tập quyền

A. Hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương

B. Ban hành bộ Hoàng Việt luật lệ

C. Xây dựng quân đội hùng mạnh gồm nhiều binh chủng

D. Mở cửa cho thương nhân phương Tây buôn bán để thúc đẩy kinh tế phát triển

Câu 19. Chính sách đóng cửa của triều Nguyễn đối với phương Tây đã gây ra hậu quả gì?

A. Tạo ra cái cớ để Pháp tiến hành xâm lược.

B. Bảo vệ đất nước trước hiểm hoại ngoại xâm.

C. Loại bỏ các thành phần phản động theo đạo Thiên Chúa.

D. Tạo điều kiện mở rộng giao thương với nước ngoài.

Câu 20. Tại sao thời Nguyễn diện tích canh tác được mở rộng nhưng vẫn còn tình trạng dân lưu vong?

A. Do nông dân bị cường hào, địa chủ cướp mất ruộng

B. Do nhà nước không quan tâm đến thủy lợi

C. Do chế độ thuế khóa nặng nề

D. Do nạn bắt lính

Câu 22. Vì sao dưới thời Nguyễn kinh tế công thương nghiệp không thể phát triển thành nền kinh tế tư bản chủ nghĩa?

A. Do Việt Nam nền công thương nghiệp Việt Nam quá lạc hậu

B. Do chính sách trọng nông ức thương của nhà Nguyễn

C. Do sự ngăn cản buôn bán của thương nhân phương Tây

D. Do sự ngăn cản buôn bán của thương nhân Hoa Kiều

Câu 23. Vì sao nhà Nguyễn lại hạn chế buôn bán với các nước phương Tây?

A. Do ảnh hưởng của nhà Thanh đậm nét.

B. Do nhà Nguyễn không được hưởng lợi nhiều

C. Do nhà Nguyễn nhận thấy dã tâm xâm lược của phương Tây.

D. Do người Pháp không giúp đỡ Nguyễn Ánh lật đổ nhà Tây Sơn

Câu 24. Công lao to lớn đầu tiên của nhà Nguyễn đối với lịch sử dân tộc đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh

B. Ổn định đời sống nhân dân

C. Ban hành bộ Hoàng Việt luật lệ

D. Hoàn thành thống nhất đất nước

Câu 25. Đâu không phải thách thức nhà Nguyễn phải đối mặt khi mới thành lập?

A. Vấn đề tổ chức, quản lý đất nước trên một lãnh thổ rộng lớn, bị chia cắt lâu dài

B. Nguy cơ xâm lược của các nước phương Tây

C. Lựa chọn con đường phát triển phù hợp cho dân tộc

D. Nguy cơ xâm lược của nhà Thanh

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1Câu 14C
Câu 2CCâu 15C
Câu 3DCâu 16B
Câu 4DCâu 17C
Câu 5CCâu 18D
Câu 6ACâu 19A
Câu 7DCâu 20A
Câu 8ACâu 21C
Câu 9BCâu 22B
Câu 10DCâu 23C
Câu 11ACâu 24D
Câu 12ACâu 25D
Câu 13A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X