Trắc nghiệm Sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn có đáp án

Câu 1. Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật nào ?
Câu 2. Thái độ của nhà Nguyễn với các nước phương Tây như thế nào ?
Câu 3. Để củng cố tư tưởng cho chính quyền chuyên chế , nhà Nguyễn đã
Câu 4. Tại sao chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả ?
Câu 5. Tại sao thủ công nghiệp thời Nguyễn đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc so với thời kỳ trước?
Câu 6. Đâu là nguyên nhân chính khiến nhà Nguyễn thi hành chính sách "bế quan tỏa cảng", đóng cửa thậm chí là cự tuyệt các nước phương Tây ?
Câu 7. Đâu là biểu hiện rõ nhất phản ánh sự bất ổn về xã hội dưới triều Nguyễn ?
Câu 8. Khởi nghĩa Cao Bá Quát nổ ra ở đâu?
Câu 9. Hậu quả lớn nhất mà chính sách "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn để lại là gì ?
Câu 10. Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn diến ra ở những đâu ?
Câu 11. Năm 1815, vua Gia Long đã ban hành bộ luật có tên là
Câu 12. Năm 1806 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử Việt Nam?
Câu 13. Tổ chức hành chính của nhà Nguyễn từ năm 1831-1832 được phân chia như thế nào?
Câu 14. Ai là người đã tổ chức nhân dân khai hoang lập ra huyện Tiền Hải và Kim Sơn?
Câu 15. "Oai oái như phủ Khoái xin cơm" Câu ca dao trên phản ánh thực trạng gì của xã hội đương thời?
Câu 16. Nhân tố nào tạo điều kiện để việc buôn bán ở nước ta có diễn ra thuận lợi vào thế kỉ XIX?
Câu 17. Nhà Nguyễn ở đầu thế kỉ XIX có mối quan hệ như thế nào với nhà Thanh?
Câu 18. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách của nhà Nguyễn nhằm thực hiện mục tiêu thiết lập lại chế độ tập quyền
Câu 19. Chính sách đóng cửa của triều Nguyễn đối với phương Tây đã gây ra hậu quả gì?
Câu 20. Tại sao thời Nguyễn diện tích canh tác được mở rộng nhưng vẫn còn tình trạng dân lưu vong?
Câu 21. Chính sách nào về ruộng đất được đánh giá là thực hiện có hiệu quả nhất của nhà Nguyễn?
Câu 22. Vì sao dưới thời Nguyễn kinh tế công thương nghiệp không thể phát triển thành nền kinh tế tư bản chủ nghĩa?
Câu 23. Vì sao nhà Nguyễn lại hạn chế buôn bán với các nước phương Tây?
Câu 24. Công lao to lớn đầu tiên của nhà Nguyễn đối với lịch sử dân tộc đầu thế kỉ XIX là gì?
Câu 25. Đâu không phải thách thức nhà Nguyễn phải đối mặt khi mới thành lập?

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1Câu 14C
Câu 2CCâu 15C
Câu 3DCâu 16B
Câu 4DCâu 17C
Câu 5CCâu 18D
Câu 6ACâu 19A
Câu 7DCâu 20A
Câu 8ACâu 21C
Câu 9BCâu 22B
Câu 10DCâu 23C
Câu 11ACâu 24D
Câu 12ACâu 25D
Câu 13A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X