Hậu quả lớn nhất mà chính sách bế quan tỏa cảng của triều Nguyễn để lại là gì ?

18/11/2020 1,465

Câu Hỏi:
Hậu quả lớn nhất mà chính sách "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn để lại là gì ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Chính sách bế quan tỏa cảng làm cho nền ngoại thương của Việt Nam bị hạn chế. Nhưng hậu quả lớn nhất nó để lại là Pháp dựa vào đó để lấy cớ xâm lược Việt Nam, đe dọa nền độc lập, tự do của dân tộc.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X