Hậu quả lớn nhất mà chính sách bế quan tỏa cảng của triều Nguyễn để lại là gì ?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 15/09/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hậu quả lớn nhất mà chính sách "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn để lại là gì ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chính sách bế quan tỏa cảng làm cho nền ngoại thương của Việt Nam bị hạn chế. Nhưng hậu quả lớn nhất nó để lại là Pháp dựa vào đó để lấy cớ xâm lược Việt Nam, đe dọa nền độc lập, tự do của dân tộc.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đâu là nguyên nhân chính khiến nhà Nguyễn thi hành chính sách "bế quan tỏa cảng", đóng cửa thậm chí là cự tuyệt các nước phương Tây ?

Bởi vì thông qua hoạt động truyền giáo và buôn bán, phương Tây thực hiện thăm dò tình hình Việt Nam để phục vụ âm mưu xâm lược

Chính sách đóng cửa của triều Nguyễn đối với phương Tây đã gây ra hậu quả gì?

Trước âm mưu xâm lược của các nước phương Tây, nhà Nguyễn đã thi hành chính sách đóng cửa với người phương Tây, thậm chí còn thi hành chính sách khủng bố những người theo Thiên chúa giáo. Điều này đã tạo ra cái cớ để Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam.

Đâu là biểu hiện rõ nhất phản ánh sự bất ổn về xã hội dưới triều Nguyễn ?

Do nạn đói, bệnh dịch, mất mùa, đói kém diến ra ở khắp nơi mà không được nhà nước khắc phục kịp thời nên nông dân đứng lên khởi nghĩa. Đó là biểu hiện rõ nhất cho sự bất ổn về xã hội dưới triều Nguyễn.

Chính sách "bế quan tỏa cảng" của nhà Nguyễn thực chất là

Chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Nguyễn thực chất là không giao thương với thương nhân phương Tây.

Giải thích:

“Bế quan tỏa cảng” tức là đóng cửa với nước ngoài, hạn chế những hoạt động mua bán với các quốc gia khác mà chủ yếu là ám chỉ các nước phương Tây. Lí do quan trọng nhất nhà Nguyễn thực hiện chính sách này là do lo sợ trước bước chân xâm lược của thực dân phương Tây.

Phong trào đầu tranh của nông dân chống triều Nguyễn diễn ra khi:

Phong trào đầu tranh của nông dân chống triều Nguyễn diễn ra khi nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền.

Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh

Vị vua dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh là Minh Mạng

Giải thích: Từ cuối năm 1831, Minh Mạng cho bỏ các dinh, trấn mà thành lập các tỉnh.


Hình ảnh vua Minh Mạng

Chính sách "bế quan tỏa cảng" của nhà Nguyễn giữa thế kỉ XIX đã:

Chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Nguyễn giữa thế kỉ XIX đã khiến cho nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Nhận xét nào là đúng về tình hình quân đội Việt Nam dưới triều Nguyễn?

Quân đội Việt Nam dưới triều Nguyễn được tổ chức quy củ với số lượng khoảng 20 vạn người, được trang bị vũ khí đầy đủ, có đại bác, súng tay thuyên chiến. Tuy nhiên, số lượng vũ khí hiện đại đó không nhiều. Thời vua Minh Mạng mới chạy được chiếc tàu thủy đầu tiên và các triều vua sau đó, triều Nguyễn .....

Một trong những chính sách sai lầm của vua quan triều Nguyễn giữa thế kỉ XIX dẫn đến sự rạn nứt khối đoàn kết dân tộc là gì?

Một trong những chính sách sai lầm của vua quan triều Nguyễn giữa thế kỉ XIX dẫn đến sự rạn nứt khối đoàn kết dân tộc là “Cấm đạo” xua đuổi và xử tội giáo sĩ phương Tây

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X