Trắc nghiệm Sử 7 bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 24 - Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII có đáp án

Câu 1. Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền?

A. Nắm quyền tối cao.

B. Chỉ là bù nhìn.

C. Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh.

D. Mất quyền vào tay chúa Nguyễn.

Câu 2. Sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Đại Việt bị xâm phạm nghiêm trọng suốt các thế kỉ XVI-XVIII chủ yếu là do

A. Cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt của nhà Minh.

B. Cuộc đấu tranh giành quyền lực trong nội bộ triều đình nhà Lê.

C. Phong trào đấu tranh của nông dân chống triều đình phong kiến.

D. Chiến tranh tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến.

Câu 3. Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì?

A. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân.

B. Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay.

C. Đem lại ruộng đất cho nông dân.

D. Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo.

Câu 4. Vị thủ lĩnh nào còn có tên là "quận He"?

A. Hoàng Công Chất.

B. Nguyễn Hữu Cầu.

C. Lê Duy Mật.

D. Nguyễn Danh Phương.

Câu 5. Đâu không phải là đặc điểm của phong trào khởi nghiã nông dân ở Đàng Ngoài (thế kỉ XVIII)?

A. Địa bàn hoạt động rộng.

B. Diễn ra trong khoảng thời gian dài.

C. Diễn ra liên tiếp.

D. Các cuộc khởi nghĩa kết hợp chặt chẽ với nhau.

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật nổ ra ở đâu?

A. Thăng Long.

B. Thanh Hóa và Nghệ An.

C. Hải Dương và Bắc Ninh.

D. Tuyên Quang.

Câu 7. Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII?

A. Phủ chúa quanh năm hội hè, yến tiệc.

B. Ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm.

C. Nhà Lê trung hưng chính quyền kiểm soát mọi việc.

D. Quan lại, binh lính đục khoét của nhân dân.

Câu 8. Nạn đói lớn nhất ở Đàng Ngoài xảy ra vào năm nào?

A. 1740-1741.

B. 1741-1742.

C. 1742-1743.

D. 1743-1744.

Câu 9. Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào?

A. Vô cùng phát triển, đối lập với sự sa sút của nông nghiệp.

B. Sa sút, điêu tàn.

C. Diến ra bình thường như trước khi có chiến tranh.

D. Được nhà nước đầu tư và phát triển.

Câu 10. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự mục nát của chính quyền Lê-Trịnh ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?

A. Phủ chúa hội hè quanh năm.

B. Đánh thuế đối với dân nặng nề.

C. Phát triển kinh tế để đối trọng với họ Nguyễn ở Đàng Trong.

D. Khởi nghĩa nông dân xảy ra liên tục.

Câu 11. Chính quyền phong kiến Đàng Ngoài từ giữa thế kỉ XVIII có đặc điểm gì nổi bật?

A. Chính quyền phong kiến suy sụp

B. Vua Lê giành lại được thực quyền

C. Chính quyền phong kiến được củng cố

D. Chúa Trịnh tiến hành cải cách bộ máy nhà nước

Câu 12. Trong thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế Đại Việt có sự chuyển biến như thế nào?

A. Kinh tế hàng hóa tiếp tục phát triển, lấn át kinh tế tiểu nông

B. Nông nghiệp phát triển, nông dân được mùa

C. Kinh tế suy sụp trên tất cả các lĩnh vực

D. Nông nghiệp suy thoái, công thương nghiệp phát triển mạnh

Câu 13. Cuộc khởi nghĩa nào đã mở đầu cho phong trào nông dân ở Đàng Ngoài?

A. Khởi nghĩa Hoàng Công Chất

B. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng

C. Khởi nghĩa Lê Duy Mật

D. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương

Câu 14. "Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo" là khẩu hiệu của cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII?

A. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương

B. Khởi nghĩa Lê Duy Mật

C. Khởi nghĩa Hoàng Công Chất

D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

Câu 15. Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động khắp vùng Thanh Hóa, Nghệ An và kéo dài hơn 30 năm?

A. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

B. Khởi nghĩa Lê Duy Mật

C. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng

D. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương

Câu 17. Tại sao đến thế kỉ XVIII, ruộng đất công lại bị địa chủ, quan lại lấn chiếm?

A. Do sự suy yếu của chính quyền trung ương

B. Do người nông dân chuyển hướng sang làm nghề thủ công

C. Do sự phát triển của kinh tế hàng hóa

D. Do nông dân phiêu tán vào Đàng Trong

Câu 18. Vì sao trong thế kỉ XVIII, nông dân lại vùng lên đấu tranh chống chính quyền phong kiến?

A. Đời sống nông dân khổ cực do sự bóc lột của chính quyền phong kiến

B. Do tác động của các cuộc chiến tranh phong kiến

C. Do sự phát triển của kinh tế hàng hóa

D. Do ảnh hưởng của khởi nghĩa nông dân ở Đàng Trong

Câu 19. Phong trào khởi nghĩa nông dân có tác động như thế nào đến tình hình chính trị Đàng Ngoài?

A. Tạo điều kiện để kinh tế hàng hóa phát triển

B. Tạo điều kiện để chúa Nguyễn tiến đánh ra Bắc

C. Khiến cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay

D. Dẫn tới chuyển giao quyền lực mới ở Đàng Ngoài

Câu 20. Nhận xét nào sau đây không đúng về phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?

A. Nổ ra liên tục ở khắp Đàng Ngoài

B. Đều bị đàn áp

C. Thiếu sự liên kết với nhau

D. Đã lật đổ được nền thống trị của chúa Trịnh

Câu 21. Nội dung nào sau đây phản ánh ý nghĩa quan trọng của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII đến các cuộc khởi nghĩa ở Đàng Trong?

A. Tạo tiền đề cho khởi nghĩa Tây Sơn phát triển ra Đàng Ngoài.

B. Làm suy yếu chính quyền họ Trịnh.

C. Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

D. Thể hiện quy luật "có áp bức có đấu tranh".

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 12C
Câu 2DCâu 13B
Câu 3BCâu 14D
Câu 4DCâu 15B
Câu 5DCâu 16D
Câu 6DCâu 17A
Câu 7CCâu 18A
Câu 8DCâu 19C
Câu 9BCâu 20D
Câu 10CCâu 21A
Câu 11A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X