Trắc nghiệm Sử 7 bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 24 - Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII có đáp án

Câu 1. Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền?
Câu 2. Sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Đại Việt bị xâm phạm nghiêm trọng suốt các thế kỉ XVI-XVIII chủ yếu là do
Câu 3. Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì?
Câu 4. Vị thủ lĩnh nào còn có tên là "quận He"?
Câu 5. Đâu không phải là đặc điểm của phong trào khởi nghiã nông dân ở Đàng Ngoài (thế kỉ XVIII)?
Câu 6. Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật nổ ra ở đâu?
Câu 7. Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII?
Câu 8. Nạn đói lớn nhất ở Đàng Ngoài xảy ra vào năm nào?
Câu 9. Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào?
Câu 10. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự mục nát của chính quyền Lê-Trịnh ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?
Câu 11. Chính quyền phong kiến Đàng Ngoài từ giữa thế kỉ XVIII có đặc điểm gì nổi bật?
Câu 12. Trong thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế Đại Việt có sự chuyển biến như thế nào?
Câu 13. Cuộc khởi nghĩa nào đã mở đầu cho phong trào nông dân ở Đàng Ngoài?
Câu 14. "Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo" là khẩu hiệu của cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII?
Câu 15. Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động khắp vùng Thanh Hóa, Nghệ An và kéo dài hơn 30 năm?
Câu 16. "Vì trưng thu quá mức dân kiệt cả vật lực mà không thể nộp đủ đến nỗi trở thành bần cùng mà bỏ cả nghề nghiệp. Có người vì thuế sơn mà chặt cây sơn, vì thuế vải lụa mà phá khung cửi, vì thu cá tôn mà phải xé chài lười..." Đoạn trích trên phản ánh điều gì về tình hình chính trị xã hội Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?
Câu 17. Tại sao đến thế kỉ XVIII, ruộng đất công lại bị địa chủ, quan lại lấn chiếm?
Câu 18. Vì sao trong thế kỉ XVIII, nông dân lại vùng lên đấu tranh chống chính quyền phong kiến?
Câu 19. Phong trào khởi nghĩa nông dân có tác động như thế nào đến tình hình chính trị Đàng Ngoài?
Câu 20. Nhận xét nào sau đây không đúng về phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?
Câu 21. Nội dung nào sau đây phản ánh ý nghĩa quan trọng của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII đến các cuộc khởi nghĩa ở Đàng Trong?

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 12C
Câu 2DCâu 13B
Câu 3BCâu 14D
Câu 4DCâu 15B
Câu 5DCâu 16D
Câu 6DCâu 17A
Câu 7CCâu 18A
Câu 8DCâu 19C
Câu 9BCâu 20D
Câu 10CCâu 21A
Câu 11A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X