Nhân tố nào tạo điều kiện để việc buôn bán ở nước ta có diễn ra thuận lợi vào

18/11/2020 156

Câu Hỏi:
Nhân tố nào tạo điều kiện để việc buôn bán ở nước ta có diễn ra thuận lợi vào thế kỉ XIX?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Sang thế kỉ XIX, đất nước đã thống nhất, đây là điều kiện để việc buôn bán có thể diễn ra thuận lợi

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X