Nhân tố nào tạo điều kiện để việc buôn bán ở nước ta có diễn ra thuận lợi vào

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nhân tố nào tạo điều kiện để việc buôn bán ở nước ta có diễn ra thuận lợi vào thế kỉ XIX?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sang thế kỉ XIX, đất nước đã thống nhất, đây là điều kiện để việc buôn bán có thể diễn ra thuận lợi

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X