Trắc nghiệm Sử 7 bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 29 - Ôn tập chương V và chương VI có đáp án

Câu 1. Trong thế kỉ XVI-XVIII, tình hình chính trị Đại Việt có điểm gì nổi bật?
Câu 2. Ai là người đã xin Trịnh Kiểm vào trấn thủ vùng Thuận - Quảng trong thế kỉ XVI?
Câu 3. Phong trào Tây Sơn có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp thống nhất đất nước?
Câu 4. Lực lượng chính trị nào trong lịch sử Đại Việt đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng 2 thế lực ngoại xâm?
Câu 5. Từ đầu thế kỉ XVII, nền kinh tế Đại Việt có đặc điểm gì nổi bật?
Câu 6. Từ thời kì nào chữ Nôm trở thành chữ viết chính thống và văn thơ chữ Nôm được đưa vào nội dung thi cử?
Câu 7. Tác giả của cuốn Phủ biên tạp lục là ai?
Câu 8. Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều bùng nổ xuất phát từ nguyên nhân nào?
Câu 9. Hậu quả lớn nhất của chiến tranh Trịnh - Nguyễn đối với lịch sử dân tộc là gì?
Câu 10. Biện pháp nào dưới đây không phải chính sách của nhà Nguyễn nhằm khôi phục chế độ phong kiến tập quyền?
Câu 11. Chế độ phong kiến tập quyền trên cả nước được khôi phục dưới thời Nguyễn có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
Câu 12. Đặc điểm quá trình thành lập nhà Nguyễn đã tác động như thế nào đến thái độ của nhân dân với triều đình?
Câu 13. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào nông dân Tây Sơn là gì?
Câu 14. Thế kỉ nào được mệnh danh là "thế kỉ nông dân khởi nghĩa" trong lịch sử Việt Nam?

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8C
Câu 2BCâu 9D
Câu 3DCâu 10D
Câu 4CCâu 11B
Câu 5CCâu 12C
Câu 6DCâu 13B
Câu 7BCâu 14C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X