Tại sao thời Nguyễn diện tích canh tác được mở rộng nhưng vẫn còn tình trạng dân

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tại sao thời Nguyễn diện tích canh tác được mở rộng nhưng vẫn còn tình trạng dân lưu vong?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Việc khai hoang đã tăng thêm diện tích canh tác nhưng vẫn còn tình trạng dân phải lưu vong vì nông dân bị địa chủ, cường hào cướp mất ruộng đất

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X