Trắc nghiệm Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 25 - Phong trào Tây Sơn có đáp án

Câu 1. Sự nghiệp thống nhất đất nước của nghĩa quân Tây Sơn bước đầu được hoàn thành khi quân Tây Sơn
Câu 2. Với việc đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh, Nguyễn, phong trào Tây Sơn có đóng góp gì cho Lịch sử dân tộc?
Câu 3. Nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1788-1789) có điểm gì khác biệt so với ba cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên thời Trần (thế kỉ XIII)?
Câu 4. "Ban ngày những người khởi nghĩa xuống các chợ, kẻ đeo gươm, người mang cung tên, có người mang súng...Người ta gọi họ là những kẻ nhân đức đối với người nghèo...Họ muốn giải phóng người dân khỏi ách chuyên chế của vua quan." là lời mô tả của các giáo sĩ phương Tây về nghĩa quân 
Câu 5. Nguyên cớ quân Xiêm kéo sang xâm lược Đại Việt năm 1785 là
Câu 6. Sau khi làm chủ hầu hết các vùng ở Đàng Trong, lịch sử đặt ra cho phong trào Tây Sơn nhiệm vụ gì ?
Câu 7. Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất
Câu 8. Nội dung của câu thơ thể hiện điều gì ?
"Đường trời mở rộng thênh thênh
Ta đây cũng một triều đình kém ai"
Câu 9. Chiến thắng nào là chiến thắng lớn nhất trước quân Thanh của vua Quang Trung năm 1788-1789 ?
Câu 10. Tình hình chính trị ở Đàng Trong từ giữa thế kỉ XVIII có điểm gì nổi bật?
Câu 11. Ai là người tự xưng là "quốc phó", lấn át quyền hành của chúa Nguyễn?
Câu 12.
"Chiều chiều én liệng Truông Mây,
Cảm thương chú Lía bị vây trong thành"
Hai câu thơ trên nhắc đến cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Trong?
Câu 13. Đâu là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn?
Câu 14. Khi lực lượng lớn mạnh, nghĩa quân Tây Sơn đã có hành động gì ở giai đoạn đầu?
Câu 15. Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ...lấy sự phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau...Họ coi vàng bạc như cát, lúa gạo như bùn, hoang phí vô cùng" (Trích "Phủ biên tạp lục") Đoạn trích trên phản ánh hiện trạng gì ở Đàng Trong giữa thế kỉ XVIII?
Câu 16. Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là giặc nhân đức?
Câu 17. Nguyên nhân nào dẫn tới sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn?
Câu 18. Điểm đặc biệt trong lực lượng tham gia của phong trào nông dân Tây Sơn là gì?
Câu 19. Nội dung nào sau đây không phải là điểm tương đồng của các cuộc khởi nghĩa nông dân thời kì trung đại ở Việt Nam?

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 11B
Câu 2DCâu 12C
Câu 3ACâu 13A
Câu 4CCâu 14A
Câu 5CCâu 15C
Câu 6CCâu 16C
Câu 7ACâu 17A
Câu 8ACâu 18D
Câu 9DCâu 19A
Câu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X