Trắc nghiệm Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 25 - Phong trào Tây Sơn có đáp án

Câu 1. Sự nghiệp thống nhất đất nước của nghĩa quân Tây Sơn bước đầu được hoàn thành khi quân Tây Sơn

A. Đánh bại quân xâm lược Xiêm.

B. Đánh bại quân xâm lược Thanh.

C. Đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn.

D. Đánh đổ chính quyền Lê-Trịnh.

Câu 2. Với việc đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh, Nguyễn, phong trào Tây Sơn có đóng góp gì cho Lịch sử dân tộc?

A. Hoàn thành việc thống nhất đất nước sau nhiều thế kỉ bị chia cắt.

B. Thiết lập vương triều mới (Tây Sơn) tiến bộ hơn chính quyền Lê-Trịnh, Nguyễn.

C. Hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

D. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước.

Câu 3. Nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1788-1789) có điểm gì khác biệt so với ba cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên thời Trần (thế kỉ XIII)?

A. Lối đánh thần tốc, táo bạo, bất ngờ, linh hoạt.

B. Chủ động tấn công chặn trước kế hoạch của giặc.

C. Rút lui chiến lược, chớp thời cơ để tiến hành phản công.

D. Phòng ngự tích cực thông qua chiến thuật "vườn không nhà trống".

Câu 5. Nguyên cớ quân Xiêm kéo sang xâm lược Đại Việt năm 1785 là

A. Đại Việt nhiều lần quấy nhiễu vùng biên giới Chân Lạp-thuộc quốc của Xiêm.

B. Chân Lạp cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sức ép của quân chúa Nguyễn.

C. Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm trước sức ép từ phía quân Tây Sơn.

D. Quân Tây Sơn cử xứ sang giao hảo với Xiêm.

Câu 6. Sau khi làm chủ hầu hết các vùng ở Đàng Trong, lịch sử đặt ra cho phong trào Tây Sơn nhiệm vụ gì ?

A. Tiến quân ra Bắc hội quân với vua Lê để tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.

B. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh.

C. Tiến quân ra Bắc, tiêu diệt chính quyền Lê-Trịnh, thống nhất đất nước.

D. Tiêu diệt nhà Lê lập ra triều đại mới.

Câu 7. Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất

A. Khởi nghĩa nông dân.

B. Cuộc giải phóng dân tộc.

C. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

D. Cuộc nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước.

Câu 8. Nội dung của câu thơ thể hiện điều gì ?
"Đường trời mở rộng thênh thênh
Ta đây cũng một triều đình kém ai"

A. Âm mưu phản lại Tây Sơn của Nguyễn Hữu Chỉnh.

B. Âm mưu lật đổ nhà Lê của chúa Trịnh

C. Khát vọng xây dựng một triều đình mới của Nguyễn Huệ.

D. Mong muốn phù Lê diệt Trịnh của anh em Tây Sơn.

Câu 9. Chiến thắng nào là chiến thắng lớn nhất trước quân Thanh của vua Quang Trung năm 1788-1789 ?

A. Rạch Gầm-Xoài Mút.

B. Hải Dương.

C. Lạng Giang (Bắc Giang)

D. Ngọc Hồi- Đống Đa.

Câu 10. Tình hình chính trị ở Đàng Trong từ giữa thế kỉ XVIII có điểm gì nổi bật?

A. Chính quyền họ Nguyễn suy yếu dần.

B. Chúa Trịnh liên tục mở rộng lãnh thổ về phía Nam.

C. Chính quyền họ Nguyễn được củng cố vững chắc

D. Vua Lê giành lại được thực quyền từ chúa Trịnh.

Câu 11. Ai là người tự xưng là "quốc phó", lấn át quyền hành của chúa Nguyễn?

A. Mai Thúc Loan

B. Trương Phúc Loan

C. Nguyễn Hữu Chỉnh

D. Vũ Văn Nhậm

Câu 12.
"Chiều chiều én liệng Truông Mây,
Cảm thương chú Lía bị vây trong thành"
Hai câu thơ trên nhắc đến cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Trong?

A. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

B. Khởi nghĩa Cao Bá Quát

C. Khởi nghĩa chàng Lía

D. Khởi nghĩa Tây Sơn

Câu 13. Đâu là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn?

A. Tây Sơn thượng đạo

B. Tây Sơn hạ đạo

C. Truông Mây

D. Phú Xuân

Câu 14. Khi lực lượng lớn mạnh, nghĩa quân Tây Sơn đã có hành động gì ở giai đoạn đầu?

A. Đánh xuống vùng Tây Sơn hạ đạo, mở rộng hoạt động ở vùng đồng bằng

B. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh

C. Đánh vào nam tiêu diệt quân Xiêm

D. Đưa quân ra Bắc, phá bỏ ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy

Câu 16. Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là giặc nhân đức?

A. Do chủ trương thống nhất đất nước

B. Do chủ trương lật đổ chính quyền chúa Nguyễn

C. Do chủ trương lấy của người giàu chia cho người nghèo

D. Do chủ trương thiết lập một vương triều mới tiến bộ

Câu 17. Nguyên nhân nào dẫn tới sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn?

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với chính quyền Đàng Trong

B. Nguy cơ xâm lược của nhà Xiêm

C. Nguy cơ xâm lược của nhà Mãn Thanh

D. Yêu cầu thống nhất đất nước

Câu 18. Điểm đặc biệt trong lực lượng tham gia của phong trào nông dân Tây Sơn là gì?

A. Được sự ủng hộ của nhà Mãn Thanh

B. Được sự ủng hộ của các văn thân, sĩ phu

C. Được sự ủng hộ của người Pháp

D. Được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động kể cả dân tộc thiểu số

Câu 19. Nội dung nào sau đây không phải là điểm tương đồng của các cuộc khởi nghĩa nông dân thời kì trung đại ở Việt Nam?

A. Thường nổ ra vào cuối các triều đại

B. Nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa nông dân với nhà nước, địa chủ phong kiến

C. Xu hướng phong kiến hóa sau khi giành thắng lợi

D. Đều bị thất bại

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 11B
Câu 2DCâu 12C
Câu 3ACâu 13A
Câu 4CCâu 14A
Câu 5CCâu 15C
Câu 6CCâu 16C
Câu 7ACâu 17A
Câu 8ACâu 18D
Câu 9DCâu 19A
Câu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X