Đâu không phải thách thức nhà Nguyễn phải đối mặt khi mới thành lập?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Đâu không phải thách thức nhà Nguyễn phải đối mặt khi mới thành lập?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguy cơ xâm lược của nhà Thanh không phải thách thức nhà Nguyễn phải đối mặt khi mới thành lập

- Bối cảnh thế giới đầu thế kỉ XIX: sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới, đẩy mạnh xâm lược thuộc địa ở châu Á, châu Phi

- Bối cảnh Việt Nam đầu thế kỉ XIX:

  • Nhà Nguyễn được thành lập, tiếp quản một lãnh thổ rộng lớn chưa từng có, trước đó bị chia cắt lâu dài.
  • Kinh tế- xã hội khủng hoảng sau một thời gian dài chiến tranh
  • Nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây
=> Thách thức đặt ra cho nhà Nguyễn:

1. Vấn đề tổ chức, quản lý đất nước trên một lãnh thổ rộng lớn, bị chia cắt lâu dài
2. Vấn đề lựa chọn con đường phát triển phù hợp cho dân tộc (tiếp tục đi theo con đường phong kiến hay cải cách theo hướng tư bản)
3. Nguy cơ xâm lược của các nước phương Tây.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X