Ai là người đã tổ chức nhân dân khai hoang lập ra huyện Tiền Hải và Kim Sơn?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ai là người đã tổ chức nhân dân khai hoang lập ra huyện Tiền Hải và Kim Sơn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Công Trứ là người đã tổ chức nhân dân khai hoang lập ra huyện Tiền Hải và Kim Sơn
Năm 1828, Nguyễn Công Trứ được cử làm Doanh điền sứ. Ông chiêu mộ dân lưu vong khai phá miền ven biển, lập nên các huyện Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X