Thái độ của nhà Nguyễn với các nước phương Tây như thế nào ?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Thái độ của nhà Nguyễn với các nước phương Tây như thế nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đối với các nước phương Tây nhà Nguyễn tỏ ra dè dặt, đề phòng và ngày càng khắt khe trong quan hệ ngoại giao. Về sau nhà Nguyễn cấm hẳn buôn bán với các nước phương Tây, thực hiện chính sách "bế quan tỏa cảng", khước từ tàu buôn từ phương Tây đến.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X