Tại sao chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả ?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tại sao chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả vì ruộng đất chủ yếu tập trung vào tay địa chủ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X