Tại sao chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả ?

18/11/2020 1,760

Câu Hỏi:
Tại sao chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả vì ruộng đất chủ yếu tập trung vào tay địa chủ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X