Chính sách nào về ruộng đất được đánh giá là thực hiện có hiệu quả nhất của nhà

18/11/2020 161

Câu Hỏi:
Chính sách nào về ruộng đất được đánh giá là thực hiện có hiệu quả nhất của nhà Nguyễn?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
- Chính sách về ruộng đất được đánh giá là thực hiện có hiệu quả nhất của nhà Nguyễn là chính sách khai hoang. Các vua Nguyễn rất chú trọng việc khai hoang. Các biện pháp di dân lập ấp và lập đồn điền được tiến hành ở nhiều tỉnh phía bắc và phía nam. Nhờ vậy diện tích canh tác được mở rộng.
- Quân điền thời nhà Nguyễn được thực hiện không hiệu quả do phần lớn ruộng đất đã tập trung vào tay địa chủ
- Lộc điền và điền trang thái ấp không được thực hiện dưới thời Nguyễn.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X