Trắc nghiệm Sử 7 bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 28 - Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX có đáp án

Câu 1. Nội dung chủ yếu của văn học Việt Nam thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX là gì ?

A. Thể hiện tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam.

B. Ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình.

C. Phản ánh cuộc sống đương thời cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam.

D. Chống phá triều đình, phê phán những thói hư tật xấu của quan quân nhà Nguyễn.

Câu 2. Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới ?

A. Thành nhà Hồ.

B. Quần thể di tích cố đô Huế.

C. Thánh địa Mĩ Sơn.

D. Hoàng thành Thăng Long.

Câu 3. Văn học chữ Nôm phát triển đỉnh cao thể hiện rõ nhất qua tác phẩm nào ?

A. Chinh phụ ngâm khúc.

B. Cung oán ngâm khúc.

C. Qua đèo ngang.

D. Truyện Kiều.

Câu 4. Phan Huy Chú nổi tiếng trên lĩnh vực nào ?

A. Y học.

B. Văn học.

C. Sử học.

D. Địa lý.

Câu 5. Những điệu hát dân gian phổ biến ở miền xuôi cuối thế kỉ XVIII - đầu thế ki XIX là

A. quan họ, hát lượn, hát xoan.

B. quan họ, trống quân, hát ví, hát dặm, hát tuồng,

C. trống quân, hát tuồng, hát xoan, hát khắp.

D. hát lượn, hát khắp, hát xoan, hát tuồng.

Câu 6. Danh y nổi tiếng nhất thế kỉ XVIII là ai ?

A. Tuệ Tĩnh

B. Lê Hữu Trác.

C. Nguyễn Trác Luân.

D. Tôn Thất Tùng.

Câu 7. Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương

A. đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền lợi của phụ nữ

B. lên tiếng bênh vực các cuộc đấu tranh của nông dân.

C. ca ngợi đất nước thái bình thịnh trị, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc

D. ca ngợi tình yêu lứa đôi và những giá trị của cuộc sống trong xã hội đương thời.

Câu 8. Nhân tố nào khiến cho kĩ thuật thế kỉ XVIII đạt được nhiều thành tựu vượt bậc so với thời kỳ trước?

A. Sự khuyến khích của nhà nước.

B. Tiếp xúc với kĩ thuật tiên tiến của phương Tây.

C. Nhân dân hăng say lao động sản xuất.

D. Do có nhiều đơn đặt hàng từ phương Tây.

Câu 9. Dòng tranh rất nổi tiếng vào thế kỉ XVIII ở Bắc Ninh

A. Tranh Hàng Trống.

B. Tranh Đông Hồ.

C. Tranh Kim Hoàng.

D. Tranh Tây Hồ.

Câu 10. Thời Nguyễn Quốc tử giám được đặt ở đâu?

A. Thăng Long.

B. Thanh Hóa.

C. Huế.

D. Gia Định.

Câu 11. Tác phẩm lịch sử nổi tiếng được Phan Huy Chú viết có tên là gì?

A. Khâm đại Việt sử thông giám cương mục

B. Đại Nam thực lục

C. Lịch triều hiến chương loại chí

D. Sơ học bị khảo

Câu 13. Các tác phẩm văn học Việt Nam từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX tập trung phản ánh đề tài gì?

A. Phản ánh xã hội đương thời, sự thay đổi tâm tư, nguyện vọng của con người

B. Tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất chống giặc ngoại xâm

C. Tố cáo chiến tranh phong kiến

D. Ca ngợi sự hưng thịnh của chế độ phong kiến

Câu 14. Năm 1993, công trình kiến trúc nào được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới?

A. Chùa Tây Phương

B. Cố đô Huế

C. Văn miếu Quốc tử Giám

D. Cột cờ Hà Nội

Câu 15. Vị thầy thuốc nào là người có uy tín lớn ở thế kỉ XVIII?

A. Hoa Đà

B. Tuệ Tĩnh

C. Lê Hữu Trác

D. Hồ Đắc Di

Câu 16. Sự phát triển vượt bậc của kĩ thuật đóng tàu của Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện nào?

A. Nguyễn Văn Tú học được nghề làm đồng hồ và kính thiên lý

B. Đóng được tàu chạy bằng hơi nước

C. Chế tạo được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước

D. Chế tạo được tàu chạy bằng than

Câu 17. Những thành tựu kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?

A. Sự quan tâm của nhà nước đối với thủ công nghiệp

B. Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các phát minh Trung Hoa

C. Tài năng của thợ thủ công nước ta

D. Nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh ở nước ta

Câu 18. Giáo dục khoa cử của nước ta giai đoạn cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX có điểm hạn chế gì?

A. các bộ môn khoa học tự nhiên không được đưa vào nội dung thi cử.

B. các kì thi chọn nhân tài không còn được tổ chức nữa.

C. số lượng đi thi và đỗ đạt trong các khoa thi ngày càng nhiều

D. phát triển thịnh đạt, có sự đổi mới về nội dung thi cử.

Câu 19. Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du không đi sâu phản ánh nội dung nào sau đây?

A. Phơi bày những mặt xấu của xã hội đương thờ

B. Thể hiện tình thương đối với con người đặc biệt là người phụ nữ

C. Ngợi ca cuộc đấu tranh chống áp bức của nông dân

D. Phê phán chiến tranh giữa các thế lực phong kiến

Câu 20. Vì sao văn hóa dân gian lại có xu hướng phát triển mạnh mẽ ở cuối thế kỉ XIX- nửa đầu thế kỉ XX?

A. Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến

B. Sự du nhập của văn hóa phương Tây

C. Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc

D. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa

Câu 21. Sự phát triển của văn học chữ Nôm trong giai đoạn cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc?

A. Sự tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa

B. Sự tiếp thu có chọn lọc văn hóa phương Tây

C. Sự hoàn thiện về chữ viết và tính tự chủ của nền văn hóa

D. Sự thắng thế của văn học chữ Hán với chữ Nôm

Câu 22. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nét đặc sắc của nghệ thuật nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX so với các thế kỉ trước đó?

A. Nghệ thuật ca hát dân gian phát triển cả nước

B. Xuất hiện các dòng tranh dân gian đậm đà bản sắc dân tộc

C. Sự phát triển của kĩ thuật đóng tàu

D. Nghệ thuật kiến trúc- điêu khắc đạt đến trình độ cao

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 13A
Câu 2BCâu 14B
Câu 3CCâu 15C
Câu 4CCâu 16B
Câu 5BCâu 17C
Câu 6BCâu 18A
Câu 7ACâu 19D
Câu 8BCâu 20A
Câu 9BCâu 21C
Câu 10CCâu 22C
Câu 11CCâu 23B
Câu 12B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X