Trắc nghiệm Sử 7 bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 28 - Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX có đáp án

Câu 1. Nội dung chủ yếu của văn học Việt Nam thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX là gì ?
Câu 2. Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới ?
Câu 3. Văn học chữ Nôm phát triển đỉnh cao thể hiện rõ nhất qua tác phẩm nào ?
Câu 4. Phan Huy Chú nổi tiếng trên lĩnh vực nào ?
Câu 5. Những điệu hát dân gian phổ biến ở miền xuôi cuối thế kỉ XVIII - đầu thế ki XIX là
Câu 6. Danh y nổi tiếng nhất thế kỉ XVIII là ai ?
Câu 7. Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương
Câu 8. Nhân tố nào khiến cho kĩ thuật thế kỉ XVIII đạt được nhiều thành tựu vượt bậc so với thời kỳ trước?
Câu 9. Dòng tranh rất nổi tiếng vào thế kỉ XVIII ở Bắc Ninh
Câu 10. Thời Nguyễn Quốc tử giám được đặt ở đâu?
Câu 11. Tác phẩm lịch sử nổi tiếng được Phan Huy Chú viết có tên là gì?
Câu 12. Tác phẩm Truyện Kiều được Nguyễn Du sáng tác bằng loại chữ viết nào?
Câu 13. Các tác phẩm văn học Việt Nam từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX tập trung phản ánh đề tài gì?
Câu 14. Năm 1993, công trình kiến trúc nào được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới?
Câu 15. Vị thầy thuốc nào là người có uy tín lớn ở thế kỉ XVIII?
Câu 16. Sự phát triển vượt bậc của kĩ thuật đóng tàu của Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện nào?
Câu 17. Những thành tựu kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?
Câu 18. Giáo dục khoa cử của nước ta giai đoạn cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX có điểm hạn chế gì?
Câu 19. Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du không đi sâu phản ánh nội dung nào sau đây?
Câu 20. Vì sao văn hóa dân gian lại có xu hướng phát triển mạnh mẽ ở cuối thế kỉ XIX- nửa đầu thế kỉ XX?
Câu 21. Sự phát triển của văn học chữ Nôm trong giai đoạn cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc?
Câu 22. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nét đặc sắc của nghệ thuật nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX so với các thế kỉ trước đó?
Câu 23. "Hỡi cô thắt lưng bao xanh Có về làng Mái với anh thì về Làng Mái có lịch có lề Có sông tắm mát có nghề làm tranh." Những câu thơ trên gợi nhắc đến làng nghề nào?

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 13A
Câu 2BCâu 14B
Câu 3CCâu 15C
Câu 4CCâu 16B
Câu 5BCâu 17C
Câu 6BCâu 18A
Câu 7ACâu 19D
Câu 8BCâu 20A
Câu 9BCâu 21C
Câu 10CCâu 22C
Câu 11CCâu 23B
Câu 12B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X