Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn diến ra ở những đâu ?

18/11/2020 200

Câu Hỏi:
Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn diến ra ở những đâu ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn diến ra rộng khắp cả nước.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X