Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn diến ra ở những đâu ?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn diến ra ở những đâu ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn diến ra rộng khắp cả nước.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X