Trắc nghiệm Sử 7 bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 26 - Quang Trung xây dựng đất nước có đáp án

Câu 1. Nhiệm vụ cấp bách của nhà Tây Sơn sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất được đất nước là gì ?

A. Ổn định và khôi phục lại đất nước.

B. Đặt quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng.

C. Xây dựng kinh tế vững mạnh.

D. Chọn đất đóng đô

Câu 2. Ý nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp của vương triều Tây Sơn để ổn định và phát triển đất nước sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Thanh ?

A. Xây dựng chính quyền mới theo chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập các trấn để quản lý đất nước.

B. Ban chiếu Khuyến nông , giảm nhẹ tô thuế, khôi phục sản xuất.

C. Ban bố chiếu lập học, mở mang các trường học, tổ chức thi cử để tuyển chọn nhân tài.

D. Cắt đứt quan hệ bang giao với nhà Thanh.

Câu 4. Ý nghĩa của việc Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước ?

A. Thể hiện sự sáng tạo của dân tộc.

B. Thể hiện sự quan tâm của nhà vua đến giáo dục và thi cử.

C. Để bài trừ chữ Nho.

D. Thể hiện sự tự chủ của dân tộc.

Câu 5. Vua Quang Trung ban hành chiếu Khuyến nông nhằm mục đích gì ?

A. Giải quyết tình trạng đói khổ trên cả nước.

B. Giải quyết việc làm cho nông dân.

C. Giải quyết vấn nạn cướp ruộng của địa chủ đối với nông dân.

D. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và dân lưu vong sau cuộc chiến.

Câu 6. Ai là người được vua Quang Trung lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm ?

A. Nguyễn Bỉnh Khiêm.

B. Nguyễn Thiếp.

C. Nguyễn Hữu Cầu.

D. Ngô Thì Nhậm.

Câu 7. Chính sách đối ngoại của nhà Tây Sơn đối với nhà Thanh là gì ?

A. Thần phục hoàn toàn.

B. Không chịu thần phục.

C. Khiêu khích gây chiến tranh.

D. Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ lãnh thổ.

Câu 8. "Mà nay áo vải cờ đào
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình" là câu thơ của ai?

A. Công chúa Ngọc Hân.

B. Nguyễn Nhạc.

C. Nguyễn Lữ.

D. Nguyễn Hữu Chỉnh

Câu 9. Về quân sự, Quang Trung cho thực hiện chính sách gì để mộ binh ?

A. Quân dịch.

B. Ngụ binh ư nông.

C. Bắt tất cả thanh niên, trai tráng tham gia nghĩa vụ quân sự.

D. Không bắt buộc đi lính.

Câu 10. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụp đổ của vương triều Tây Sơn là gì?

A. Vua Quang Trung mất sớm.

B. Không có đường lối kháng chiến đúng đắn.

C. Nội bộ bị chia rẽ, mất đoàn kết.

D. Không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

Câu 11. Tình hình Đại Việt cuối thế kỉ XVIII có điểm gì nổi bật?

A. Kinh tế suy sụp, nhân dân ly tán

B. Kinh tế hàng hóa tiếp tục phát triển

C. Chính trị bất ổn, kinh tế phát triển

D.Kinh tế - chính trị - xã hội ổn định

Câu 13. "Chiếu khuyến nông" được ban hành để giải quyết vấn đề gì?

A. Tư hữu ruộng đất

B. Khai hoang, mở cõi

C. Ruộng đất bị bỏ hoang, nạn lưu vong

D. Thiên tai, mất mùa

Câu 14. Đặc điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa Việt - Trung dưới thời trị vì của Quang Trung là gì?

A. đối đầu gay gắt

B. mềm dẻo, kiên quyết bảo vệ chủ quyền

C. mâu thuẫn sâu sắc

D.tuyệt giao hoàn toàn

Câu 16. Nội dung nào sau đây không thuộc chính sách xây dựng đất nước của vua Quang Trung?

A. Chiếu khuyến nông

B. Chiếu lập học

C. Thực hiện chế độ quân dịch, ba suất đinh lấy một suất lính

D. Chiếu khuyến thương

Câu 17. Vì sao vua Quang Trung lại yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải, thông chợ búa?

A. Giải quyết tình trạng thiếu hàng hóa

B. Giải quyết hình trạng hàng hóa ngưng đọng, khuyến khích sản xuất

C. Bình thường hóa quan hệ với nhà Thanh

D. Thu mua vũ khí để chuẩn bị tấn công Nguyễn Ánh

Câu 18. Việc xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển nhân tài làm gốc". Câu nói trên thể hiện quan điểm gì của vua Quang Trung?

A. Vị trí của giáo dục và nhân tài trong quá trình xây dựng đất nước

B. Quan điểm xây dựng nền giáo dục toàn dân

C. Xây dựng nền giáo dục dựa trên nền tảng Nho học

D.Xây dựng nền giáo dục dựa trên nền tảng Tây học

Câu 19. Vì sao Quang Trung cần khẩn trương xây dựng một quân đội mạnh?

A. Do sự chống đối của Lê Duy Chỉ và Nguyễn Ánh

B. Do sự uy hiếp của nhà Thanh

C. Do sự uy hiếp của người Pháp

D. Do sự uy hiếp của quân Xiêm

Câu 20. Những chính sách xây dựng đất nước dưới thời vua Quang Trung có tác dụng gì quan trọng nhất đối với lịch sử dân tộc?

A. Đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.

B. Bước đầu ổn định đất nước sau nhiều thế kỉ bị chia cắt.

C. Đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Xiêm.

D. Thúc đẩy sự chuyển biến về kinh tế - chính trị

Câu 21. Một trong những nguyên nhân chính đưa đến thất bại của phong trào nông dân Tây Sơn là

A. không có sự giúp đỡ của nước ngoài.. không có sự giúp đỡ của nước ngoài.

B. nội bộ bị chia rẽ, mất đoàn kết.

C. không có đường lối kháng chiến đúng đắn.

D. quân Thanh quá mạnh nên dễ dàng đánh bại nghĩa quân.

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 12C
Câu 2DCâu 13C
Câu 3CCâu 14B
Câu 4DCâu 15C
Câu 5DCâu 16D
Câu 6BCâu 17B
Câu 7CCâu 18A
Câu 8ACâu 19A
Câu 9ACâu 20B
Câu 10CCâu 21B
Câu 11A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X