Chính sách đóng cửa của triều Nguyễn đối với phương Tây đã gây ra hậu quả gì?

18/11/2020 505

Câu Hỏi:
Chính sách đóng cửa của triều Nguyễn đối với phương Tây đã gây ra hậu quả gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trước âm mưu xâm lược của các nước phương Tây, nhà Nguyễn đã thi hành chính sách đóng cửa với người phương Tây, thậm chí còn thi hành chính sách khủng bố những người theo Thiên chúa giáo. Điều này đã tạo ra cái cớ để Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X