Năm 1815, vua Gia Long đã ban hành bộ luật có tên là

18/11/2020 391

Câu Hỏi:
Năm 1815, vua Gia Long đã ban hành bộ luật có tên là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Dưới triều vua Gia Long, một bộ luật mới được ban hành đó là Hoàng Việt luật lệ (còn gọi là Hoàng triều luật lệ hay Luật Gia Long) - gồm gần 400 điều, quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà nước và các tôn ti trật tự phong kiến.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X