Vì sao nhà Nguyễn lại hạn chế buôn bán với các nước phương Tây?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Vì sao nhà Nguyễn lại hạn chế buôn bán với các nước phương Tây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sở dĩ nhà Nguyễn hạn chế buôn bán với phương Tây là do nhà Nguyễn đã nhận thấy được dã tâm xâm lược của họ đặc biệt là người Pháp. Do đó mặc dù lật đổ vua Gia Long lên ngôi được là nhờ sự giúp đỡ của người Pháp nhưng nhà Nguyễn dẫn đi từ chỗ quan hệ nương nhờ đến cự tuyệt hoàn toàn.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X