Tổ chức hành chính của nhà Nguyễn từ năm 1831-1832 được phân chia như thế nào?

18/11/2020 417

Câu Hỏi:
Tổ chức hành chính của nhà Nguyễn từ năm 1831-1832 được phân chia như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Từ năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã tiến hành một cuộc cải cách hành chính chia cả nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên). Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là tổng đốc, còn các tỉnh vừa và nhỏ là tuần phủ

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X