Tổ chức hành chính của nhà Nguyễn từ năm 1831-1832 được phân chia như thế nào?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tổ chức hành chính của nhà Nguyễn từ năm 1831-1832 được phân chia như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Từ năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã tiến hành một cuộc cải cách hành chính chia cả nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên). Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là tổng đốc, còn các tỉnh vừa và nhỏ là tuần phủ

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X