Năm 1806 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử Việt Nam?

18/11/2020 242

Câu Hỏi:
Năm 1806 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử Việt Nam?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Sau khi tiêu diệt được vương triều Tây Sơn, năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn. Năm 1806, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X