Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật nào ?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng:

Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật Hoàng triều luật lệ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X