Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật nào ?

18/11/2020 646

Câu Hỏi:
Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật nào ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng:
Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật Hoàng triều luật lệ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X