Oai oái như phủ Khoái xin cơm Câu ca dao trên phản ánh thực trạng gì của xã hội

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

"Oai oái như phủ Khoái xin cơm" Câu ca dao trên phản ánh thực trạng gì của xã hội đương thời?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Do vấn đề sửa đắp đê không được chú trọng, lụt lội, hạn hán liên tiếp xảy ra. Ở Khoái Châu (Hưng Yên) đê vỡ 18 năm liền. Dân phiêu tán khắp nơi, trong dân gian có câu "Oai oái như phủ Khoái xin cơm"

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X