Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách của nhà Nguyễn nhằm thực

18/11/2020 457

Câu Hỏi:
Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách của nhà Nguyễn nhằm thực hiện mục tiêu thiết lập lại chế độ tập quyền
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Sau khi được thành lập, nhà Nguyễn đã cố gắng để khôi phục lại chế độ tập quyền:

- Tổ chức lại bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương. Hoàng đế đứng đầu trực tiếp điều hành mọi việc. Thời Gia Long cả nước được chia làm 3 vùng là Bắc thành, Gia Định và Trực Doanh. Đến thời Minh Mạng cả nước chia làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên). Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là tổng đốc, còn các tỉnh vừa và nhỏ là tuần phủ

- Ban hành bộ Hoàng Việt luật lệ năm 1815

- Xây dựng một lực lượng quân đội mạnh gồm nhiều binh chủng. Ở kinh đô và các trấn, tỉnh đều xây thành trì vững chắc. Một hệ thống trạm ngựa được thiết lập từ Nam Quan đến Cà Nam để kịp thời chuyển tin tức giữa triều đình với các địa phương. Nhà Nguyễn thi hành chính sách đóng cửa, khước từ mọi quan hệ với phương Tây

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X