Trắc nghiệm địa 12 bài 41 : Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập địa 12 bài 41 có đáp án.

Câu 1. Tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long có biên giới với Camphuchia là
Câu 2. Tỉnh nào ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vừa có đường biên giới vừa có đường bờ biển?
Câu 3. Loại đất có diện tích lơn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
Câu 4. Loại đất phân bố ven biển Đông và vịnh Thái Lan là
Câu 5. Loại đất phân bố thành dải dọc sông Tiền và sông Hậu là
Câu 6. Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm hai bộ phận:
Câu 7. Đặc điểm nào không đúng với vùng thượng châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long?
Câu 8. Đặc điểm nào không đúng với vùng hạ châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long?
Câu 9. Khoáng sản chủ yếu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
Câu 10. Khó khăn nào không phải của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 11. Trở ngai lớn nhất cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sống Cửu Long là
Câu 12. Biểu hiện của biến đổi khí hậu thể hiện rõ nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
Câu 13. Nhân tố nào không là điều kiện tự nhiên thuận lợi để Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm lúa số một ở nước ta?
Câu 14. Vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
Câu 15. Biện pháp nào không hợp lí khi sử dụng và cải tạo thiên nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 16. Phương châm “ sống chung với lũ” ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm
Câu 17. Để đảm bảo cân bằng sinh thái, Đồng bằng sông Cửu Long cần phải
Câu 18. Hướng chính trong việc khai thác vùng biển của Đồng bằng sông Cửu Long là
Câu 19. Ý nào không biểu hiện được Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa số một ở nước ta
Câu 20. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
Câu 21. Hạn chế lớn nhất về tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là
Câu 22. Đặc điểm của mạng lưới sông ngòi, kênh rạch ở Đồng bằng sông Cửu Long là:
Câu 23. Khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện rõ nét tính chất
Câu 24. Tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là
Câu 25. Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc tỉnh nào dưới đây?
Câu 26. Trung tâm kinh tế - chính trị và du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long là
Câu 27. Chủ động sống chung với lũ là phương hướng đối phó với lũ ở vùng nào?
Câu 28. Căn cứ vào Atalat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết ĐBSCL có các khu kinh tế ven biển nào sau đây?
Câu 29. Căn cứ vào Âtlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây ở ĐBSCL có sản lượng thủy sản khai thác cao hơn nuôi trồng?
Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết vùng Đồng bằng sông Cửu Long than bùn phân bố ở nơi nào sau đây?
Câu 31. Căn cứ vào Atalat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết Đồng bằng sông Cửu Long không có khu kinh tế ven biển nào sau đây?
Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất?
Câu 33. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết ĐBSCL có các loại khoáng sản nào sau đây?
Câu 34. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xâm nhập mặn diễn ra hàng năm ở ĐBSCL là
Câu 35. Ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vì
Câu 36. Nhờ đặc điểm nào sau đây mà giao thông vận tải đường thủy, hoạt động sản xuất và sinh hoạt ở ĐBSCL được thuận lợi?
Câu 37. Nguyên nhân nào sau đây đã làm cho trong những năm gần đây, diện tích rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long bị giảm sút?
Câu 38. Để cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải
Câu 39. Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL vào mùa khô là
Câu 40. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về biện pháp để làm cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người?
1) Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến.
2) Đối với vùng biển, hướng chính trong việc khai thác kinh tế là kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền để tạo nên một thể kinh tế liên hoàn.
3) Cần giải quyết vấn đề nước ngọt trong mùa khô để thau chua, rửa mặn cho đất phèn, đất mặn; duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.
4) Cần chủ động sống chung với lũ bằng các biện pháp khác nhau, đồng thời khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hàng năm đem lại.
Câu 41. Mùa khô kéo dài ở Đồng bằng sông Cửu Long gây ra hậu quả gì?
Câu 42. Hãy cho biết giải pháp nào sau đây được cho là quan trọng nhất để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?
Câu 43. Các tỉnh/thành phố của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là
Câu 44. Ý nào không biểu hiện được Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa số một ở nước ta
Câu 45. Vùng nào dưới đây có nhiều vịnh cửa sông đổ ra biển nhất nước ta?
Câu 46. Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần được gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh
Câu 47. So với Đồng bằng sông Hồng, thiên nhiên Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 48. Tại sao ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân cần chủ động sống chung với lũ?
Câu 49. Những định hướng chính đối với sản xuất lương thực của vùng đồng bằng sông Cửu Long
Câu 50. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về nguyên nhân làm cho Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước?

1) Đất phù sa chiếm diện tích rộng để hình thành vùng lúa chuyên canh quy mô lớn.

2) Khí hậu thể hiện tính chất cận xích đạo: tổng số giờ nắng cao, chế độ nhiệt cao, ổn định; lượng mưa lớn, thích hợp với cây lúa nước.

3) Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt mang nước đến khắp nơi trong đồng bằng.

4) Mỗi năm có thể làm 2 - 3 vụ lúa trên khắp diện tích của đồng bằng, là tăng sản lượng lúa.
Câu 51. Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần được gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh
Câu 52. Giải pháp nào sau đây không phù hợp với việc cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?
Câu 53. Tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long có biên giới với Camphuchia là
Câu 54. Biến đổi khí hậu thể hiện rõ nhất ở khía cạnh nào trong tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
Câu 55. Về tự nhiên thì đồng bằng nào ở nước ta được khai thác muộn nhất?
Câu 56. Vì sao cần phải duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long?

đáp án Trắc nghiệm địa 12 bài 41 : Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 29B
Câu 2DCâu 30A
Câu 3CCâu 31C
Câu 4BCâu 32B
Câu 5DCâu 33A
Câu 6BCâu 34C
Câu 7CCâu 35B
Câu 8DCâu 36C
Câu 9ACâu 37D
Câu 10DCâu 38A
Câu 11CCâu 39A
Câu 12BCâu 40C
Câu 13CCâu 41A
Câu 14ACâu 42C
Câu 15BCâu 43D
Câu 16ACâu 44C
Câu 17ACâu 45D
Câu 18ACâu 46D
Câu 19CCâu 47C
Câu 20BCâu 48B
Câu 21ACâu 49A
Câu 22CCâu 50C
Câu 23BCâu 51A
Câu 24CCâu 52D
Câu 25ACâu 53A
Câu 26BCâu 54B
Câu 27DCâu 55D
Câu 28ACâu 56D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X