Loại đất phân bố ven biển Đông và vịnh Thái Lan là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Loại đất phân bố ven biển Đông và vịnh Thái Lan là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Loại đất phân bố ven biển Đông và vịnh Thái Lan là Đất mặn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X