Đặc điểm nào không đúng với vùng thượng châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào không đúng với vùng thượng châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đặc điểm không đúng với vùng thượng châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long là thường xuyên chịu ảnh hưởng của thủy triều và sóng biển

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X