Về tự nhiên thì đồng bằng nào ở nước ta được khai thác muộn nhất?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Về tự nhiên thì đồng bằng nào ở nước ta được khai thác muộn nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Về tự nhiên thì đồng bằng ở nước ta được khai thác muộn nhất là Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X