So với Đồng bằng sông Hồng, thiên nhiên Đồng bằng sông Cửu Long

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

So với Đồng bằng sông Hồng, thiên nhiên Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

So với Đồng bằng sông Hồng, thiên nhiên Đồng bằng sông Cửu Long có một số vùng vẫn tương đối nguyên thủy.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X