Nhờ đặc điểm nào sau đây mà giao thông vận tải đường thủy, hoạt động sản xuất và

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhờ đặc điểm nào sau đây mà giao thông vận tải đường thủy, hoạt động sản xuất và sinh hoạt ở ĐBSCL được thuận lợi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giao thông vận tải đường thủy, hoạt động sản xuất và sinh hoạt ở ĐBSCL được thuận lợi là nhờ đội tàu thuyền đa dạng và ngày càng được hiện đại

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X