Biện pháp nào không hợp lí khi sử dụng và cải tạo thiên nhiên của Đồng bằng sông

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Biện pháp nào không hợp lí khi sử dụng và cải tạo thiên nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Biện pháp không hợp lí khi sử dụng và cải tạo thiên nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long là cày sâu, bừa kĩ để nâng cao độ phì cho đất

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X