Trung tâm kinh tế - chính trị và du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trung tâm kinh tế - chính trị và du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trung tâm kinh tế - chính trị và du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long là Cần Thơ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X