Khó khăn nào không phải của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khó khăn nào không phải của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khó khăn không phải của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là bão và áp thấp nhiệt đới

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X