Loại đất phân bố thành dải dọc sông Tiền và sông Hậu là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Loại đất phân bố thành dải dọc sông Tiền và sông Hậu là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Loại đất phân bố thành dải dọc sông Tiền và sông Hậu là đất phù sa ngọt

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X