Phương châm sống chung với lũ” ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phương châm “ sống chung với lũ” ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phương châm “ sống chung với lũ” ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hằng năm đem lại

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X