Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc tỉnh nào dưới đây?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 11/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc tỉnh nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào là vườn quốc gia ở nước ta?

Chư Mom Ray là vườn quốc gia ở nước ta.
Vườn quốc gia Chư Mom Ray, nguyên là khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Ray, thuộc tỉnh Kon Tum, là một vườn quốc gia trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam. Được thành lập theo quyết định của Thủ tướng chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 103/2002/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2002.

Các vườn quốc gia như Cát Bà, Tam Đảo, Cúc Phương, Bạch Mã, Nam Cát Tiên… thuộc nhóm

Các vườn quốc gia như Cát Bà, Tam Đảo, Cúc Phương, Bạch Mã, Nam Cát Tiên thuộc nhóm rừng đặc dụng của nước ta.

Giải thích:

Rừng đặc dụng là loại rừng được thành lập với mục đích chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, bảo vệ nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh phục vụ nghỉ ngơi du lịch kết hợp với phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái.

Biện pháp xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia có hiệu quả chính nào sau đây?

Biện pháp xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia góp phần bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn gen sinh vật.

Vườn quốc gia Cát Bà phân bố ở tỉnh

Vườn quốc gia Cát Bà phân bố ở tỉnh Hải Phòng
Giải thích: (trang 131 SGK Địa lí 8).

Biện pháp nào sau đây giúp bảo vệ sự đa dạng của thực vật ?
1. Ngăn chặn phá rừng, hạn chế việc khai thác bừa bãi thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.
2. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm đặc biệt.

Các biện pháp giúp bảo vệ sự đa dạng của thực vật: Ngăn chặn phá rừng, hạn chế việc khai thác bừa bãi thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm đặc biệt. Xây dựng các khu bảo tồn, vườn Quốc gia,... để bảo vệ các loài thực vật, trong đó .....

Các vườn quốc gia có giá trị:

Các vườn quốc gia có giá trị: Bảo vệ, phục hồi phát triển tài nguyên sinh học.
Giải thích: (trang 131 SGK Địa lí 8).

H và T phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong vườn quốc gia, H và T cần làm gì để thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

H và T phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong vườn quốc gia, H và T cần báo ngay cho cơ quan kiểm lâm, thực hiện quyền tố cáo của công dân.

Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam

Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam: Cúc Phương
Giải thích: (trang 132 SGK Địa lí 8).

Phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong vườn quốc gia, Q đã báo ngay cho cơ quan kiểm lâm. Q đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

Phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong vườn quốc gia, Q đã báo ngay cho cơ quan kiểm lâm. Q đã thực hiện quyềntố cáo

Vai trò quan trọng nhất của các vườn quốc gia là

Vai trò quan trọng nhất của các vườn quốc gia là bảo vệ, phục hồi và phát triển tài nguyên sinh học tự nhiên

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X