Vùng nào dưới đây có nhiều vịnh cửa sông đổ ra biển nhất nước ta?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vùng nào dưới đây có nhiều vịnh cửa sông đổ ra biển nhất nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vùng có nhiều vịnh cửa sông đổ ra biển nhất nước ta là Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X