Hạn chế lớn nhất về tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hạn chế lớn nhất về tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hạn chế lớn nhất về tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là mùa khô kéo dài.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X