Đặc điểm nào không đúng với vùng hạ châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào không đúng với vùng hạ châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đặc điểm không đúng với vùng hạ châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long là Có độ cao từ 2 đến 4 m so với mực nước biển

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X