Loại đất có diện tích lơn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Loại đất có diện tích lơn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Loại đất có diện tích lơn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là đất phèn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X