Chủ động sống chung với lũ là phương hướng đối phó với lũ ở vùng nào?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chủ động sống chung với lũ là phương hướng đối phó với lũ ở vùng nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chủ động sống chung với lũ là phương hướng đối phó với lũ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X