Để đảm bảo cân bằng sinh thái, Đồng bằng sông Cửu Long cần phải

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để đảm bảo cân bằng sinh thái, Đồng bằng sông Cửu Long cần phải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để đảm bảo cân bằng sinh thái, Đồng bằng sông Cửu Long cần phải bảo vệ và phát triển rừng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X