Những định hướng chính đối với sản xuất lương thực của vùng đồng bằng sông Cửu

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Những định hướng chính đối với sản xuất lương thực của vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Những định hướng chính đối với sản xuất lương thực của vùng đồng bằng sông Cửu Long là đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ kết hợp với khai hoang

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X