Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về biện pháp để làm cho việc sử dụng và cải

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về biện pháp để làm cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người?
1) Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến.
2) Đối với vùng biển, hướng chính trong việc khai thác kinh tế là kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền để tạo nên một thể kinh tế liên hoàn.
3) Cần giải quyết vấn đề nước ngọt trong mùa khô để thau chua, rửa mặn cho đất phèn, đất mặn; duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.
4) Cần chủ động sống chung với lũ bằng các biện pháp khác nhau, đồng thời khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hàng năm đem lại.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các biện pháp để làm cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người là:
- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến.
- Đối với vùng biển, hướng chính trong việc khai thác kinh tế là kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền để tạo nên một thể kinh tế liên hoàn.
- Cần chủ động sống chung với lũ bằng các biện pháp khác nhau, đồng thời khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hàng năm đem lại.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ở Việt Nam, đất phèn phân bố chủ yếu ở...........và cây trồng phát triển mạnh trên đất phèn là..........

Ở Việt Nam, đất phèn phân bố chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long và cây trồng phát triển mạnh trên đất phèn là cây Tràm

Nguyên nhân hình thành đất phèn là gì?

Nguyên nhân hình thành đất phèn là do đất có nhiều xác sinh vật chứa lưu huỳnh.

Giải thích
Nguyên nhân hình thành đất phèn là loại đất được hình thành ở vùng đồng bằng ven biển có nhiều xác sinh vật chứa lưu huỳnh. Các xác sinh vật này bị phân hủy giải phóng ra lưu huỳnh (S). Trong điều kiện yếm khí, lưu huỳnh (S) sẽ kết hợp với sắt (Fe) trong phù sa để tạo thành hợp chất pyrit (FeS2), trong điều kiện thoát nước, thoáng khí, FeS2 bị oxi hóa hình thành axit sunphuric (H2SO4) làm cho đất chua trầm trọng. Vì vậy, tầng chứa FeS2 còn được gọi là tầng sinh phèn.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu ăn và cây ăn quả ở ước ta là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu ăn và cây ăn quả ở nước ta là Tây Nguyên (vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn thứ hai của nước ta) và Đông Nam Bộ (vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta).

Bón vôi cho đất phèn có tác dụng:

Bón vôi cho đất phèn có tác dụng khử chua và làm giảm độc hại của nhôm.
Giải pháp để hạn chế độc hại và nâng cao hiệu quả sử dụng của đất phèn: Bón vôi có tác động khử chua, khử độc phèn, tăng cường hoạt động của vi sinh vật và quá trình khoáng hoá chất hoà tan hữu cơ trong đất, cải thiện kết cấu của đất. Bón vôi 100 – 120 kg/ha trước, sau đó bón cân đối đạm, lân, kali… nhằm giúp vi sinh vật hoạt động tốt hơn.  (Theo Wiki)

Quá trình hình thành S → FeS2 → H2SO4 của đất phèn cần chú ý đến điều kiện:

Quá trình hình thành S → FeS2 → H2SO4 của đất phèn cần chú ý đến điều kiện yếm khí, thoát nước, thoáng khí

Đất phèn có thành phần cơ giới nặng, đất rất chua và có:

Đất phèn có thành phần cơ giới nặng, đất rất chua và có pH < 4.
Đất phèn là loại đất được hình thành ở vùng đồng bằng ven biển có nhiều xác sinh vật chứa lưu huỳnh. Các xác sinh vật này bị phân hủy giải phóng ra lưu huỳnh (S). Trong điều kiện yếm khí, lưu huỳnh (S) sẽ kết hợp với sắt (Fe) trong phù sa để tạo thành hợp chất pyrit (FeS2), trong điều kiện thoát nước, thoáng khí, FeS2 bị oxi hóa hình thành axit sunphuric (H2SO4) làm cho đất chua trầm trọng. Vì vậy, tầng chứa FeS2 còn được gọi là tầng sinh phèn

Ở các vùng đất phèn người ta bón vôi để làm

Đất nhiễm phèn là chất chua do thành phần chứa nhiều ion ${H^ + }$ (có trong axit). 
Để khử axit (ion${H^ + }$),  tăng pH người ta sử dụng các vật liệu có tính kiềm như đá vôi ($CaC{O_3}$), dolomit ($CaC{O_3}.MgC{O_3}$ ), vôi sống (CaO), vôi tôi ($Ca{(OH)_2}$).

"2/3 diện tích đồng bằng là đất mặn, đất phèn" là đặc điểm của

Dải đồng bằng miền Trung không liên tục bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ là do có nhiều dãy núi ăn lan ra sát biển

Vùng nào sau đây có nhiều đất phèn, đất mặn và nhiều diện tích rừng ngập mặn hơn các vùng khác:

Vùng có nhiều đất phèn, đất mặn và nhiều diện tích rừng ngập mặn hơn các vùng khác là Đồng bằng sông Cửu Long.

Cây ăn quả, cây dược liệu, cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đới là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng

Cây ăn quả, cây dược liệu, cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đới là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X