Để cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 17/11/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải có nước ngọt để thau chua, rửa mặn.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết tỉnh nào sau đây có cửa sông đổ ra biển?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh có cửa sông đổ ra biển.

Mục đích chủ yếu của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Mục đích chủ yếu của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long là phát triển kinh tế, sử dụng hợp lí tự nhiên.

Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay cần chuyển dịch cơ cấu cây trồng chủ yếu do

Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay cần chuyển dịch cơ cấu cây trồng chủ yếu do xâm nhập mặn rộng, hạn hán, thiếu nước ngọt.

Các khó khăn chủ yếu về tự nhiên tác động đến sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là

Các khó khăn chủ yếu về tự nhiên tác động đến sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là hạn hán, xâm nhập mặn rộng, thiếu nước ngọt.

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

Đặc điểm sau đây không đúng với khí hậu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long: xích đạo nóng quanh năm.

Giải thích:
Do vị trí địa lí của Đồng bằng sông Cửu Long thuộc phần lãnh thổ phía Nam của nước ta nên đặc trưng là khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm với hai mùa mưa khô trong năm và hầu như không có bão.

Trở ngại lớn nhất đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất nông nghiệp là:

Trở ngại lớn nhất đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất nông nghiệp là khô hạn kéo dài

Giải pháp chủ yếu sử dụng hiệu quả tự nhiên trong nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

Giải pháp chủ yếu sử dụng hiệu quả tự nhiên trong nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long là có cơ cấu sản xuất hợp lí, chú ý nước ngọt.

Giải pháp chủ yếu sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long là?

Giải pháp chủ yếu sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long là bố trí cây trồng hợp lý, phát triển thủy lợi.

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X