Tại sao ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân cần chủ động sống chung với lũ?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tại sao ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân cần chủ động sống chung với lũ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đồng bằng sông Cửu Long, người dân cần chủ động sống chung với lũ vì bên cạnh những tác động tiêu cực đối với các hoạt động kinh tế - xã hội mà con người không loại bỏ được, lũ mang đến những nguồn lợi kinh tế.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X