Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh Lớp 6

Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 được Đọc tài liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh tham khảo đáp án các câu hỏi trong bộ sách Tiếng Anh 6 mới.

Các bài soạn Anh 6 bao gồm các nội dung:

  • Ôn tập kiến thức: Giúp các em nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
  • Trả lời câu hỏi: Hướng dẫn, gợi ý trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6.
  • Tài liệu nâng cao: Các tài liệu nâng cao, bổ sung giúp các em học tốt hơn.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 sách Cánh Diều

Sách Tiếng Anh lớp 6 thuộc bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cấu trúc sách dễ sử dụng, có nhiều hình ảnh thật dùng để minh họa và giới thiệu ngữ liệu. Câu hỏi bài tập phù hợp với đa số học sinh các tỉnh thành. Kỹ năng hiểu có điểm nổi trội so với bộ sách khác là định hướng cho người học nhận biết các loại câu hỏi thường gặp trong bài đọc hiểu, phù hợp với cấu trúc đề thi tuyển sinh cuối cấp và cấp học cao hơn. Sách có các nội dung tích hợp liên môn và các nội dung giáo dục khác. Bộ sách giáo khoa có kèm theo các tài liệu và nguồn tài nguyên khác giúp cho GV và HS tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập.

Ngoài Bài mở đầu, sách có 12 bài học chính với các phần: Preview, Language focus, The Real World, Pronunciation, Reading, Comprehension, Writing, Video.

Mục lục giải bài tập tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều

Unit 1: What’s your favorite band?

Unit 1 - Preview
Unit 1 - Language focus
Unit 1 - The Real World
Unit 1 - Pronunciation
Unit 1 - Reading
Unit 1 - Compreshension
Unit 1 - Writing
Unit 1 - Video

Unit 2: Monkeys are amazing!

Unit 2 - Preview
Unit 2 - Language focus
Unit 2 - The Real World
Unit 2 - Pronunciation
Unit 2 - Reading
Unit 2 - Compreshension
Unit 2 - Writing
Unit 2 - Video

Unit 3: Where's the shark?

Unit 3 - Preview
Unit 3 - Language focus
Unit 3 - The Real World
Unit 3 - Pronunciation
Unit 3 - Reading
Unit 3 - Compreshension
Unit 3 - Writing
Unit 3 - Video

Xem trọn bộ: Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh diều tập 1 và tập 2.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Phần bài học và phần bài tập có sự liên kết chặt chẽ giúp học sinh dễ dàng khắc sâu kiến thức. HS có thể luyện tập để ghi nhớ kiến thức từ vựng hoặc ngữ pháp thông qua các bài tập luyện tập sau mỗi phần giới thiệu ngữ liệu. Ngữ liệu được giới thiệu từng bước từ dễ đến khó và gợi ý rõ ràng, dễ hiểu giúp học sinh có thể tự tin hoàn thành các nhiệm vụ trong sách. Tích hợp chủ điểm văn hóa và liên môn với các môn học khác . HS học và ghi nhớ thông qua việc trả lời các câu hỏi ít lựa chọn, giúp việc thẩm thấu kiến thức tự nhiên và hiệu hơn. Hệ thống kho học liệu điện tử phong phú và đa dạng (các bài tập kiểm tra và thực hành)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Chân trời sáng tạo với 8 bài học chính và 4 bài ôn tập tổng hợp, với các nội dung: Vocabulary, Reading, Language focus, Listerning, Speaking, Writing, ALIL, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song.

Mục lục giải bài tập tiếng Anh lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Starter unit

Unit 1: Towns and cities

Unit 2: Days

Progress review 1

Unit 3: Wild life

Xem trọn bộ: Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Chân trời sáng tạo 

Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức

Sách tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức bám sát yêu cầu Chương trình GDPT . Đảm bảo phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị dạy học của các trường của các tỉnh thành. Cấu trúc sách dễ sử dụng: có các đề mục rõ ràng; phù hợp để GV tổ chức các hoạt động học cho HS theo định hướng dạy học phát triển năng lực người học. Sau 3 bài có nội dung ôn tập lại 3 bài đã học. Nội dung các bài học; Các câu hỏi bài tập phù hợp với đa số học sinh trong tỉnh. Sách đã tập trung rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cho HS; chú trọng kỹ năng sản sinh ngôn ngữ là kỹ năng nói và viết. Các bài tập trong SGK được thiết kế phù hợp theo các mức độ từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng phù hợp với từng chủ đề bài học. Qua đó giúp GV định hướng, thiết kế các đề kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh phù hợp, đảm bảo các yêu cầu của môn học. Sách có các nội dung tích hợp liên môn và các nội dung giáo dục khác. Bộ sách giáo khoa có kèm theo các tài liệu và nguồn tài nguyên khác giúp cho GV và HS tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập.

Sách có 12 bài học chính cùng 4 bài review với các phần: Getting started, A closer look 1, A closer look 2, communication, Skills 1, Skills 2, Looking back.

Mục lục giải bài tập tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức

Unit 1: My new school

Unit 1 Getting started

Unit 1 A closer look 1

Unit 1  A closer look 2

Unit 1 Communication

Unit 1 Skills 1

Unit 1 Skills 2

Unit 1 Looking back

Unit 2: My house

Unit 2 Getting started

Unit 2 A closer look 1

Unit 2  A closer look 2

Unit 2 Communication

Unit 2 Skills 1

Unit 2 Skills 2

Unit 2 Looking back

Unit 3: My Friends

Unit 3 Getting started

Unit 3 A closer look 1

Unit 3  A closer look 2

Unit 3 Communication

Unit 3 Skills 1

Unit 3 Skills 2

Unit 3 Looking back

Xem trọn bộ: Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức tập 1 và tập 2.

-/-

Với những nội dung giải bài tập tiếng Anh 6 tổng hợp phía trên, Đọc tài liệu hi vọng các em học sinh sẽ hoàn thành tốt hơn các bài soạn Anh 6 của mình thật tốt, giúp các em tiến bộ hơn, đạt điểm cao hơn khi học môn Tiếng Anh của mình trong năm học.