Unit 1 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 1 Pronunciation trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Giải bài tập Unit 1 Pronunciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Pronunciation

Contractions: What’s / Who's

A. Listen and repeat

1. What is, What’s

2. Who is, Who’s

B. Listen

Write Who's or What's.

1. ____ your favorite movie star?

2. ____ your favorite book?

3. ____ your favorite writer?

4. ____ your favorite song?

5. ____ your favorite singer?

Answer

1. Who's

→ Who's your favorite movie star?

2. What's

→ What's your favorite book?

3. Who's

→ Who's your favorite writer?

4. What's

→ What's your favorite song?

5. Who's

→ Who's your favorite singer?

C. Work with a partner

Take turns to read the questions in B.

Answer

Học sinh thực hành với bạn của mình đọc lại lần lượt các câu ở phần B

Communication

Do a class survey. Write your own questions in 4 and 5. Interview your classmates and complete the survey. Talk about the answers.

Unit 1 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều ảnh 1

Answer

Học sinh tự làm cuộc khảo sát trên lớp. Viết câu hỏi của chính em vào ô 4 và 5. Phỏng vấn các bạn trong lớp và hoàn thành cuộc khảo sát

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: What's your favorite band? - Pronunciation sách Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cao Linh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM